Zaimki dzierżawcze angielski tabela

Pobierz

angielskim takie słowo pytające nie istnieje, dlatego róŜne konstrukcje wymagają odmiennych form pytających.3.3.. your - wasze.Zaimki po angielsku Wprowadzenie do zaimków w języku angielskim.. Zależą one od tego, czy zaimek występuje z rzeczownikiem, czy też występuje osobno.. Suzy looked at him.jeśli po zaimku dzierżawczym nie ma rzeczownika, który opisuje ten zaimek używamy: mine, yours, his, hers, ours, theirs.. To jest Olga.. my (mój, moja, moje moi, moje) our (nasz, nasza, nasze nasi, nasze) your (twój, twoja, twoje twoi, twoje) your (wasz, wasza, wasze wasi, wasze) his (jego)Zaimki dzierżawcze występują samodzielnie(mine, yours, hers itd.). Angielski - zaimki dzierżawcze (tabela) Zaimki dzierżawcze odpowiadają na pytania "czyj?. Pomimo tego, że w języku polskim zaimek dzierżawczy zmienia formę w zależności od rodzaju rzeczownika, który opisuje (mama, samochód, dzieci), w języku angielskim jego forma pozostaje bez zmian.W języku angielskim wyróżniamy dwa typy zaimków dzierżawczych.. nieokreślone.. Mój jest po lewej.Angielski - zaimki osobowe (tabela) Zaimki osobowe mają dwie formy, w zależności od tego, na jakiej pozycji w zdaniu występują.. Poniższa tabela pokazuje zależności między typem osobistym a zaborczym.Odmiana zaimków dzierżawczych (Possesivartikel) Tabela poniżej przedstawia odmianę zaimka dzierżawczego "mein"..

Zaimki dzierżawcze - w funkcji przymiotnika.

- Czy to twój płaszcz?. Zaimek bezosobowy one.. W języku polskim, gdy mówimy, co do kogo należy, odmieniamy słówka przez rodzaje.. zwrotne.. liczba mnoga.. Wyróżniamy zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne .. W rezultacie mamy: mój, moja, moje, moi.. Po zastosowaniu odpowiednich zaimków zdania mogą prezentować się tak: This is Olga.. Język angielski jest pod tym względem dużo prostszy.. Zaimki dzierżawcze występują w zdaniu samodzielnie, tzn. .Zaimki dzierżawcze.. Wszystkie inne zaimki dzierżawcze (dein, sein, ihr, unser, euer, ihr) deklinują się według tego samego systemu, czyli dodaje się te same końcówki: Męski.. - To jest moja książka.. wzajemne.. Angielskie zaimki dzierżawcze występują w dwóch różnych formach: jako określniki dzierżawcze (Possessive Determiners) oraz jako typowe zaimki dzierżawcze (Possessive Pronouns).. liczba pojedyncza.. Końcówki zawsze będą te same.. Istnieją dwa typy zaimków dzierżawczych.. mine - mój, moja, moje, .. yours - twój, twoja, twoje, .. his - jego.. Mary lost her keys.Zaimki w języku angielskim - lista zaimków osobowych Aby w najprostszy sposób wyjaśnić ideę uzupełniania zdań zaimkami osobowymi, warto przeanalizować poniższe zdania: This is Olga.. Olga jest bardzo mądra.. I. Zaimki dzierżawcze występują bez bez rzeczownika: liczba pojedyncza (singular): I - my - mine (mój / moja / moje) you - your - yours (twój / twoja / twoje) he - his - his (jego)Moja mama..

Tabela z zaimkami języka angielskiego.

Lubię Olgę.. Wszystko załatwia jedno słowo: my.Formy dzierżawcze występują w języku angielskim samodzielnie - zaimki dzierżawcze (Possessive Pronouns), lub z rzeczownikiem - określniki dzierżawcze (Possessive Determiners).. N: euer, G: eures, D: eurem, AKK: eurenZaimki dzierżawcze - zaimki dzierżawcze : Kiedy istnieje rzeczownik po zaimku : Kiedy nie ma rzeczownika : Tłumaczenie : Mój : Mój : Mój, mój, mój, mój : Twój : Pozdrawiam : Twoje, twoje, twoje, twoje : Jego : Jego : Jego : Ona : Tak jest : Ona : To jest : To jest : Jego : Nasz : Nasz : Nasze, nasze, nasze, nasze : Twój : Pozdrawiam : Twój Twój Twój Twój : Ich : Ich : IchZaimki dzierżawcze (zaimki dzierżawcze) Ta grupa jest drugą najczęściej używaną.. Oto ich pełna lista: Rozróżniamy zatem zaimki osobowe w mianowniku (obligatoryjna część zdania w języku angielskim) oraz w dopełnieniu (odpowiadające na pytania "kogo?. Tabela z zaimkami języka angielskiego.. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem.Ten film przeznaczony jest dla osób zaczynających naukę angielskiego.Link:Ćwiczenia pdf miejsce mein- możemy podstawić każdy inny zaimek dzierżawczy..

Przedstawiamy zaimki w języku angielskim.

W języku angielskim, aby powiedzieć, że jakaś rzecz (lub osoba) należy do kogoś, używasz zaimka dzierżawczego.. Określniki dzierżawczeZaimki dzierżawcze stawiamy w miejsce przymiotnika dzierżawczego i określanego przez niego rzeczownika: Is it your coat?. its* - jego/tego.W języku angielskim możemy określić, do kogo należy dana rzecz używając przymiotników dzierżawczych albo zaimków dzierżawczych (possessive pronouns).. Wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi.. Moje dzieci.. Zaimek "one" jest najbardziej formalny i bardzo rzadko używany w amerykańskim angielskim.Zaimki w języku angielskim.. Porównaj.. Typ pierwszy to taki, po którym występuje określany przez nią rzeczownik.. Zaimki odnoszą sie do rzeczowników, osób i rzeczy, które wcześniej zostały wspomniane - czy to podczas wypowiedzi czy w tekście.. ZAIMKI DZIERŻAWCZE Zaimki dzierżawcze informują o posiadaniu, o tym, co do kogo należy i czyją jest własnością.. To wcale nie znaczy, że zaimki dzierżawcze mine, yours, his, hers, ours, theirs występują zawsze na końcu zdania.. Mój samochód.. Do pierwszego typu należą zaimki występujące w funkcji przymiotnika.. ", .Lista zaimków dzierżawczych..

a przymiotniki dzierżawcze(my, your, her itd.)

W języku angielskim .ZAIMKI DZIERŻAWCZE W ANGIELSKIM .. Niektóre, nie, nie - zasada ich stosowania pozwala na ich łączeniez innymi cząstkami i zdobądź nowe zaimki.. Oto pełna lista zaimków dzierżawczych w języku angielskim.. razem z rzeczownikiem np. This is her bag and yours.. Żeński.Niektóre, dowolne - reguła, tabela pochodnych.. our - nasze.. UWAGA!. Dzięki powyższym zaimkom możesz tworzyć inne słowa, jeśli chodzi o rzeczy, miejsca czy ludzi.. Tabela z angielskimi zaimkami osobowymi wydrukuj (pdf)dzierżawcze.. Ale nie przejmuj się, gdy zobaczysz nowe zaimki angielskie.. Czy to twoje?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt