Konspekt lekcji otwartej z wychowania fizycznego

Pobierz

- 2006, nr 3, s. 29 * Konspekt do klasy I LO.. Klasa: I SP Liczba uczniów: 13 Czas trwania lekcji: 45 min.. Scenariusz lekcji Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie VIII.. Płeć ćwiczących: chłopcy.. W jaki sposób możesz ułatwić sobie pracę?. Data: 20.05.2010 r. Klasa V b Liczba uczniów: 24 Nauczyciel prowadzący: Mariola Senyk Temat: Gry i zabawy ruchowe z elementami rzutu, biegu i skoku.. Temat lekcji: Wyzwalanie aktywności psychomotorycznej z zastosowaniem.. przyborów nietypowych oraz rozwiązywanie zadań problemowych .. TEMAT:.. W KLASIE II D. Przybory: piłki koszowe, znaczniki, drabinki koordynacyjne, płotki lekkoatletyczne.Lekcja otwarta dała prowadzącemu oraz obserwującym nauczycielom możliwość wymiany doświadczeń, wzbogacenia własnego warsztatu pracy i porównania metod pracy.. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę.. Propozycje niestandardowych ćwiczeń z wychowania fizycznego opartych na zajęciach w klubach fitness lub na siłowni.. Zadanie główne i dodatkowe: Doskonalenie podań i chwytów piłki koszowej z elementami koordynacyjnymi z wykorzystaniem różnych przyborów.. Temat zgodny z podstawą programową.. Scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie VII.. Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.. Liczba ćwiczących: 6-8 osób..

Konspekt lekcji wychowania fizycznego.

Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Psychomotoryczność: Kształtowanie sprawności specjalnej do gimnastyki podstawowej - zwinność, skoczność, ćwiczenia równowagi.Scenariusz lekcji otwartej z matematyki w klasie VI.. Cele operacyjne lekcji: Kształcący: doskonalenie prowadzenie piłki, podań i przyjęć, rozwijanie zdolności motorycznych - w szczególności szybkości, zwinności, koordynacji .157.. Przybory i przyrządy: chusta animacyjna, woreczki, mała piłeczka .Konspekt lekcji wychowania fizycznego z gier i zabaw ruchowych KL. 4 Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna Temat lekcji: Współzawodnictwa podczas zabaw bieżnych.. Czas trwania: 45 minut.. Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.. Obwód ćwiczebny z ćwiczeniami kształtującymi mięśnie brzucha .SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI Prowadząca: mgr Beata Białek Temat: Doskonalimy technikę przewrotu w przód i tył.. Zobacz także: Konkurs Wiedzy o Sporcie 2018 - szkoła podstawowa.3.. Dyskusja nad sposobami uatrakcyjnienia zajęć wychowania fizycznegoScenariusz lekcji otwartej wychowania fizycznego: Jolanta Psztur >>Twoja opinia<< Klasa: 2 gimnazjum.. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej uczeń: -zwinnie porusza się między przeszkodami, - umie naśladować rożne czynności, - poprawi koordynację wzrokowo - ruchową - poprawi szybkość reakcjiKonspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: III gimnazjum Liczba ćwiczących:14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki siatkowe, siatka do gry Temat lekcji: Piłka siatkowa - doskonalenie odbić sposobem górnym i zagrywki sposobem dolnym, nauka wystawienia i zbicia piłki z podrzutu własnego.Konspekt zajęć wychowania fizycznego Nauczyciel prowadzący: M.P..

Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.

Miejsce: sala gimnastyczna Zadanie główne: Zabawy z chustą Klanzy Zadania dodatkowe: ?. Cel lekcji: - Integracja z zespołem klasowym (Może być?). Zakres zadań - TIK w edukacji wychowania fizycznego.KONSPEKT LEKCJI Daniel Roczniok nauczyciel wf KONSPEKT LEKCJI Temat lekcji: Doskonalenie pracy ramion w kraulu na piersiach Klasa: IV Szkoły Podstawowej Liczba uczniów: 12 Miejsce ćwiczeń: Pływania Przybory: Deski pływackie, ringo Czas zajęć: 45 minut Cele główne: 1.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Zadania .Klasa: 1 gimnazjum Środki audiowizualne: magnetofon Nazwa i numer programu : Wychowanie fizyczne w gimnazjum - autorki program nauczania, Nr dopuszczenia: DKW - /00/modyfikowany Dyscyplina: Rytm, muzyka, taniec Temat: Aerobik - ćwiczenia przy muzyce Treści kształcenia i wychowania: • W zakresie wiadomości uczeń - zdobywa wiadomości na temat korzyści jakie przynoszą .Jak napisać konspekt lekcji wychowania fizycznego?. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Jak nie z gier zespołowych, to z gimnastyki, czy lekkoatletyki, a jak nie z przedmiotów sprawnościowych to z teoretycznych, np. metodyka wychowania fizycznego.Konspekt lekcji wychowania fizycznego online dla klas licealnych z aplikacją endomondo.. Będąc na studiach brakowało mi takiego pustego wzoru konspektu..

Jak napisać prawidłowy konspekt lekcji wychowania fizycznego?

Sprawności motorycznej: Uczeń: - rozwinie szybkość, skoczność, - rozwinie orientację przestrzenną oraz koordynację ruchową,Transkrypt.. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV.KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zabawy i gry ruchowe Prowadzący: Kamila Trznadel Data: 11.06.2017r.. Musiałam zmieniać dotychczas powstałe lub konstruować coraz to nowe konspekty.Progresywny bieg wytrzymałościowy- przygotowanie Pobierz scenariusz zajęć ruchowych Progresywny bieg wytrzymałościowy- rywalizacja zespołów Pobierz scenariusz zajęć ruchowych Drabinka.Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.. Podstawa programowa: Formy ruchu stwarzające możliwość doskonalenia koordynacjiKonspekt lekcji z wychowania fizycznego TEMAT: OBWÓD STACYJNY W FORMIE ZADANIOWEJ DLA KLASY VI Cele główne lekcji: Umiejętności: Doskonalenie poznanych ćwiczeń gimnastycznych w obwodzie stacyjnym.. Konspekt lekcji wychowania fizycznego z piłki siatkowej / Renata Migdał // Lider.. Temat: Nauka odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach.. 4.AEROBIK - ciekawy pomysł na lekcję WF - Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla liceum.. Aerobik to bez wątpienia atrakcyjna forma zajęć wychowania fizycznego, przede wszystkim ze względu na korzyści wynikające z różnorodnych ćwiczeń i form zajęć oraz łatwego dostępu do opisywanej aktywności fizycznej..

Cele lekcji w zakresie: 1.

Temat zgodny z podstawą programową.. KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEPROWADZONEJ DNIA 31.03.2011R.. Pokonywanie przeszkód w sali gimnastycznej Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45' Liczba ćwiczących: 20 Przybory: 4 materace, drabinki - skośna i pionowa, zjeżdżalnia drewniana, lina leżąca, 2 ławeczki gimnastyczne, 10 pachołków,Scenariusz lekcji wychowania fizycznego Temat: Zawody sportowe na wesoło.. Wpisy są stale aktualizowane o nowe ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe Piłka nożna Ćwiczenia oswajające z piłką Nauka prowadzenia piłki prostym podbiciem Nauka prowadzenia piłki wewnętrznym podbiciem Nauka prowadzenia piłki zewnętrznym podbiciem Nauka prowadzenia piłki różnymi częściami stopy Nauka prowadzenia .KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasie II Zadanie główne: Ćwiczenia z omijaniem i pokonywaniem przeszkód.. 159.Konspekty, konspekty, konspekty… Praktycznie na każdym przedmiocie prowadzący wymagają od studentów wychowania fizycznego konspektów.. Klasa: IV a Temat lekcji: Kształtowanie koordynacji ruchowej i zwinności z wykorzystaniem ćwiczeń nietypowych.. Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.. Podstawa programowa: Ćwiczenia zwinnościowo - akrobatyczne oraz skoki Cel lekcji: Doskonalenie techniki przewrotu w przód i tył z przysiadu podpartego doKonspekt lekcji wychowania fizycznego - fitness na zajęciach wychowania fizycznego, wykorzystanie ławeczek gimnastycznych (step) Autorem wpisu jest Izabela Iwanejko-nauczyciel wychowania fizycznego w ZSM nr 5 w Kędzierzynie Koźlu.. Zadania (cele) szczegółowe lekcji w zakresie: 1.Konspekt lekcji otwartej z wychowania fizycznego.. Program ten można wykorzystać w całości lub dostosować do zapotrzebowania grupy.. Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.. Scenariusz lekcji chemii z wykorzystaniem TIK.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejLEKCJA OTWARTA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.. i niekonwencjonalnych w sposób twórczy w obwodzie stacyjnym .. Klasa: I F Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna Czas:45 min.. Cele lekcji: - umiejętności: uczeń potrafi bawić się z różnymi przyborami, wspólnie z grupą rozwiązać problem, wiadomości: poznawanie swoich możliwości przy wykonywaniu poszczególnych zadań oraz różnych form aktywności fizycznej,kkkkk Konspekt lekcji otwartej z wychowania fizycznego dla nauczycieli stażystów Author: Piotrxx Last modified by: CENDROWSKI Created Date: 2/4/2005 2:46:00 PM Company: AZS AWF Other titles: kkkkk Konspekt lekcji otwartej z wychowania fizycznego dla nauczycieli stażystówWłasne doświadczenia z taka formą zajęć w czasie lekcji wychowania fizycznego oraz wiadomości i umiejętności zdobyte na kursach i warsztatach pozwoliły nam na opracowanie własnego zajęć pozalekcyjnych z ćwiczeń muzyczno ruchowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt