Scharakteryzuj rodzaje miękiszu asymilacyjnego

Pobierz

37. wymień i scharakteryzuj tkanki przewodzące u roślin - tkanka roślinna, w której odbywa się transport wody wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami do wszystkich części roślin, zbudowana jest z niejednorodnych komórek.W zależności od pełnionej funkcji wyodrębnia się kilka rodzajów tkanki miękiszowej, które mogą występować w różnych organach rośliny.. np miękisz powietrzny wodonośny spichrzowy,chloroplasty posiadać mogą kom miękiszu asymilacyjnegoStart studying Metabolizm.. są to cienkościenne komórki,są to także komórki żywe posiadają duże przestrzenie miedzykom.. Scharakteryzujesz czynniki zewnętrzne, od których zależy intensywność fotosyntezy.Miękisz palisadowy - rodzaj miękiszu asymilacyjnego, występuje w liściach roślin okrytonasiennych dwuliściennych zaraz pod epidermą górną.. Na rysunku przedstawiono różne rodzaje tkanki miękiszowej, oznaczone literami (A-E).Rodzaje i funkcje tkanek miękiszowych (miękisz asymilacyjny, miękisz spichrzowy, miękisz wodonośny, miękisz powietrzny) Porównanie cech 5 królestw (bakterii, protistów, roślin, grzybów, zwierząt) pod względem budowy, odżywiania i oddychania; Geotropizm; Cechy rozrodu gadów, mające związek z życiem na lądzieScharakteryzuj tkanki.. - rozwiązanie zadania.. Miękisz palisadowy tworzy jedną lub kilka warstw zwykle w górnej warstwie liścia..

Miejscem występowania miękiszu asymilacyjnego są liście i młode łodygi.5.

W zależności od pełnionej roli wyróżnia się kilka jego typów: miękisz zasadniczy - wypełnia przestrzenie międzytkankowe; miękisz asymilacyjny - występuje w liściach.Dzięki słabemu zróżnicowaniu komórek miękiszu mogą z nich powstawać merystemy wtórne.. parénchyma - miąższ) - jednorodna tkanka roślinna, która wypełnia znaczną część organizmów roślin.Zbudowana z żywych, zwykle dużych (0,05 - 0,5 mm) i cienkościennych komórek, o ścianach celulozowych, rzadko drewniejących, z dużą wakuolą otoczoną cytoplazmą.. Wśród miękiszu asymilacyjnego wyróżnia się: m. palisadowy - jego cylindryczne komórki umiejscowione są prostopadle pod górną skórką liścia; komórki ściśle do siebie przylegają i zawierają liczne chloroplasty; funkcją miękiszu palisadowego jest przeprowadzanie procesu fotosyntezy; m. gąbczasty - zbudowany jest zWyróżnić można w jego obrębie miękisz palisadowy, miękisz gąbczasty i miękisz wieloramienny.. Ich gametofit jest rozdzielnopłciowy, powstały z zarodników nie zróżnicowanych morfologicznie, tylko fizjologicznie.tkanki przewietrzającej (miękisz powietrzny) i tkanki fotosyntetyzującej (miękisz asymilacyjny)..

Komórki miękiszu występują we wszystkich częściach rośliny.

* miękisz asymilacyjny (palisadowy i gąbczasty) - wystepuje w liściach i łodygach, zawiera chloroplasty (ciałka zieleni, zawierające zielony barwnik chlorofil), w nim zachodzi fotosynteza.. Twoje cele Podzielisz czynniki wpływające na przebieg fotosyntezy na zewnętrzne i wewnętrzne.. Jest to żywa tkanka w której zachodzi proces fotosyntezy.. Miękisz asymilacyjny odpowiedzialny jest głównie za zachodzenie procesu fotosyntezy.. Zawiera liczne chloroplasty, w których zachodzi proces fotosyntezy.. Protoplast jest mało wyspecjalizowany.rodzaj miękiszu asymilacyjnego występującego w liściach roślin okrytonasiennych jednoliściennych i dwuliściennych.. Nowy!. Zawiera liczne chloroplasty, które to umożliwiają.. Może również występować w łodygach roślin, jeśli organ ten przejął funkcje asymilacyjne.. Ze względu na pełnione funkcje wyróżnia się kilka typów tkanki miękiszowej.. Jego komórkisącienkościenne,mająpodobnerozmiary.. U roślin lądowych chloroplasty są drobne i mają kształt soczewkowaty.miękisz rdzeniowy (miękisz drzewny i miękisz łykowy)..

Wśród miękiszu asymilacyjnego wyróżnia się:rodzaje miĘkiszu.

spichrzowy: wystĘpuje w organach spichrzowych -Miękisz asymilacyjny i Miękisz · Zobacz więcej » Miękisz gąbczasty.. Mają silenie rozwinięty system błon wewnętrznych w postaci tylakoidów.. Obecność w nich miękiszu wodonośnego, tłumaczy, że są roślinami siedlisk bardzo mokrych.. Rodzaje tkanki miękiszowej: - zasadniczy - jest to tkanka podstawowa, bo wypełnia puste przestrzenie między innymi tkankami.. * miękisz spichrzowy - pełni funkcję .Miękisz, tkanka miękiszowa, parenchyma (gr.. Występuje w listkach mchów i liściach roślin naczyniowych, a także w łodyżkach mchów i zielonych łodygach roślin naczyniowych.. U roślin dwuliściennych występuje w dwóch odmianach - jako miękisz palisadowy i gąbczasty.. Pomiędzy komórkami występują szczególnie duże przestwory międzykomórkowe tworzące obszerne komory powietrzne określane też jamami oddechowymi.. Komórki miękiszu gąbczastego są równowymiarowe lub mają nieregularny kształt.- Miękisz asymilacyjny składa się z komórek zawierających liczne chloroplasty.. tego rodzaju odporność nabywa się w wyniku kontaktu naturalnego z antygenem, po przebyciu choroby.. (0-1) Zaznacz poniżej dwie choroby układu pokarmowego (A-E), w których najczęstszym źródłem zakażenia jest pokarm, i które są wywołane działaniem bakterii chorobotwórczych..

Czasami rodzaj miękiszu danej rośliny zależy od jej środowiska życia.

Klasyfikacja tkanek ze względu na zdolność do podziałów Tkanki roślinne klasyfikujemy także ze względu na zdolność do podziałów.Można wyróżnić kilka rodzajów miękiszu: * miękisz zasadniczy - wypełnia przestrzenie między innymi tkankami w roślinie.. Zawierają zielony barwnik, czyli chlorofil oraz barwniki pomocnicze - karoteny i ksantofile.. Buduje wnętrze rośliny.. Zdjęcia spod mikroskopu świetlnego, powiększenie 400×.. Schemat budowy liścia Miękisz gąbczasty, widok pod mikroskopem Miękisz gąbczasty - rodzaj miękiszu asymilacyjnego, komórki są luźno ułożone, zawierają chloroplasty.. Komórki mają wydłużony kształt i są ustawione prostopadle do powierzchni liścia.Komórki z licznymi chloroplastami intensywnie przeprowadzają fotosyntezę.Komórki miękiszu palisadowego u wielu roślin mają odmienny kształt.Komórki miękiszu asymilacyjnego w liściach i niezdrewniałych łodygach.. asymilacyjny: wystĘpuje gŁÓwnie w liŚciach i obwodo-wych czĘŚciach Łodyg; zawiera wiele chloroplastÓw.. Umozliwia to łatwe przenikanie do nich światła) i gąbczasty z dużą ilością wolnych przestrzeni tzw. przestworów międzykomórkowych.Zwykle w liściach występują dwie formy miękiszu asymilacyjnego: miękisz palisadowy, miękisz gąbczasty.. Zadanie.. Czasami występuje w łodygach; miękisz spichrzowy- zawiera leukoplasty, w których odkładane są materiały zapasowe.. : Miękisz asymilacyjny i Miękisz gąbczasty · Zobacz więcej » Miękisz palisadowyRodzaje i funkcje tkanek miękiszowych (miękisz asymilacyjny, miękisz spichrzowy, miękisz wodonośny, miękisz powietrzny) Porównanie cech 5 królestw (bakterii, protistów, roślin, grzybów, zwierząt) pod względem budowy, odżywiania i oddychania; Geotropizm; Cechy rozrodu gadów, mające związek z życiem na lądziePo wysianiu zarodników z kłącza wyrastają pędy asymilacyjne.. • Miękiszzieleniowy(asymilacyjny) jesttkanką,wktórejszparkowych, układ chloroplastów w komórkach miękiszu asymilacyjnego oraz zawartość barwników fotosyntetycznych i soli mineralnych.. Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC 0.. U niektórych nagonasiennych (w igłach) występuje miękisz wieloramienny charakteryzujący się zwartym ułożeniem komórek o silnie pofałdowanej powierzchni.Jej komórki są żywe, stosunkowo duże, często zaokrąglone.. Miękisz asymilacyjny (zieleniowy) - jest to rodzaj miękiszu wyspecjalizowanego złożonego z komórek zawierających soczewkowate chloroplasty.. U niektórych roślin występować może tylko jedna z tych form.Miękisz gąbczasty - rodzaj miękiszu asymilacyjnego, komórki są luźno ułożone, zawierają chloroplasty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt