Przyporządkuj postaci do podanych wydarzeń

Pobierz

Bitwa pod Kłuszynem.. 3.Wspieral swoimi występami strajkujących robotników.. Jan III Sobieski brał udział w odsieczy wiedeńskiej.Do każdego z podanych wydarzeń przyporządkuj postaci historyczne, które miały związek z tym wydarzeniem Władysław Jagiełło, Jadwiga Andegaweńska, Urlich von Jungingen, Konrad Mazowiecki i Kazimierz Jagiellończyk4.Przyporządkuj każdą z podanych postaci do wydarzenia historycznego, w którym brała ona udział.. Tadeusz Kościuszko, Jan Iii Sobieski, Augustyn Kordeckiego, Jan Zamoyski.-obrona klasztoru na Jasnej Górze, bitwa pod Raclawicami, oblężenie Pskowa , odsiecz wiedeński.. Question from @Hiacynt48 - Gimnazjum - HistoriaPrzyporządkuj każdą z podanych postaci do wydarzenia historycznego, w którym brała ona udział Tadeusz Kościuszko, Jam III Sobieski, Augustyn Kordecki, Jan Zamoyski obrona klasztoru na Jasnej góry bitwa pod Racławicami oblężenie Pskowa odsiecz wiedeńskaPrzyporządkuj rok i postać historyczną do podanych wydarzeń.. a) Jerzy Popiełuszko b) Lech Wałęsa c) Wojciech Jaruzelski d) Jacek Kaczmarski 1.. 0.Do poniższych wydarzeń historycznych dopisz odpowiednie postacie.. 1 - druga koronacja królewska 2 - rządy Sieciecha 3 - konflikt władcy z biskupem krakowskim Stanisławem A - Kazimierz Odnowiciel C - Bolesław Śmiały B - Mieszko II D - Władysław Herman Odpowiedź Sprawdzona przez Eksperta PaniPuchaczPrzyporządkuj każda z podanych postaci do wydarzenia historycznego w którym brała ona udział..

Odpowiedzi wybierz spośród podanych.

Ułóż w punktach SZCZEGÓŁOWY plan wydarzeń przedstawionych w tekście (legenda o warszawskim bazyliszku) przykład planu szczególowego 1.. Hugo Kołłątaj - naczelnik powstania kościuszkowskiego.. Odoaker Juliusz Cezar Konstantyn Wielki Hannibal Scypion Afrykański Teodozjusz Wielki Spartakus Oktawiam August Romulus przyporządkuj podanym postaciom historycznym wydarzenia, które rozegrały się w trakcie ich rządów.. Wybierz 8 wydarzeń/ procesów społeczno-kulturowych, które Waszym zdaniem najbardziej zaważyły na .Przyporządkuj wydarzenia właściwym władcom.. Uwaga!. Każda litera może być uźyta więcej niź jeden raz.. Stanisław August Poniatowski, Stanisław Szczęsny Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław Konarski A. założenie Collegium Nobilium - _____ B. założenie Szkoły Rycerskiej - _____ .1.. A) Rewolucja amerykańska .. B) Rewolucja francuska .. - Marie Joseph de La Fayette - Pokoj w Paryżu - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela - Czarna Procesja - Georges Danton - Sejm Wielki - Maksymiliam Robensiperre - Ludwik XVI - Konstytuanta - Stan trzeci - Czapka frygijskaLiceum/Technikum Historia Przyporządkuj wydarzenia do biorących w nich udział postaci.. W jednym wydarzeniu mogą być dwie osoby !Podanym postaciom przyporządkuj związane z nim wydarzenia.. 1 osłabienie pozycji monarchii przez wojny wewnętrzne, 2 wzmocnienie władzy królów z dynastii burbonów, 3 podwyższenie podatków na prowadzenie wojny trzydziestoletniej, 4 odebranie hugenotom prawa do …Podane postaci przyporządkuj do wydarzenia historycznego : a) Stefan Czarnecki b) Jan III Sobieski c) O. Augustyn Kordecki d) Stanisław Żółkiewski e) Karol Chodkiewicz f) Jerzy Lubomirski g) Bogdan Chmielnicki h)Zygmunt III Waza 1..

Proszę o poukładanie tych postaci do ich Rządów.

Katarzyna 2.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Wpisz obok nich litery A, B, C lub D. Kazimierz Pułaski - ____ Hugo Kołłątaj - ____ Franciszek Ksawery Branicki - ____ Jan Kiliński - ____ A. konfederacja targowicka, B. konfederacja barska, C. Sejm Wielki, D. Sejm Niemy, E. insurekcja kościuszkowskaZadanie 1/przyporządkuj wymienionym postaciom właściwe wydarzenia.. Przyporządkuj wydarzenia właściwym bohaterom (wpisz litery do odpowiedniej rubryki).. przyporządkuj każdą z podanych postaci do wydarzenia historycznego w którym brała ona udział jan 3 sobieski,august kordecki,stefan batory Reklama Odpowiedź 5.0 /5 2 gamerekgoferek Augustyn Kordecki brał udział w obronie klasztoru na Jasnej Górze.. Stał na czele Solidarności.. 0 ocen | na tak 0%.. Henryk II, Otton III, biskup Wojciech, Bolesław Chrobry, Brzetysław.. Obrona klasztoru jasnogórskiego.. (kardynał richelieu i kardynał mazarin).. Został zamordowany przez SB.. 2 Przyporządkuj każdemu z podanych wydarzeń odpowiednią postać historyczną.. C. wydarzenia dzieją się w Rzymie, czyli w mieście, które naprawdę istnieje.. Powstanie kozackie.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów..

)Przyporządkuj do poszczególnych postaci odpowiednie opisy.

Walka ze smokiem a) (jakiś podpunkt może byc abcd) plis…Przyporządkuj wydarzenia miejscom, w których się rozgrywają, a następnie uzupełnij zdania odpowiednimi informacjami - Ania z Zielonego Wzgórza Miejsca Wydarzeń: Stacja Kolejnowa w Bright River, Dom Pani Małgorzaty Linde, Dom Pani Spencer w White Sands, Świerkowe Wzgórze, Dom Cuthbertów na Zielonym Wzgórzu, Hotel w White Sands .b) Wpisz podane daty we właściwych miejscach na osi czasu.. Stefan Batory brał udział w oblężeniu Pskowa.. Zadanie 2. a) Przyporządkuj podane postacie warstwie historycznej lub fikcyjnej.Przyporządkuj skutki do poszczególnych wydarzeń wydarzenia skutki klęska Napoleona utworzenie Księstwa Warszawskiego upadek powstania listopadowego zniesienie odrębności Królestw Polskiego pokonanie zaborców przez wojska napoleońskie Wielka Emigracja klęska powstanie styczniowego likwidacja Księstwa Warszawskiego.. Wyrazy z ramki : Władysław Jagiełło , Jadwiga Andegaweńska , Ulrich von Jungingen , Konrad Mazowiecki , Kazimierz Jagiellończyk .. D. pisarz barwnie opisał losy pierwszych chrześcijan.. August 3 - władczyni Rosji.. 900 rok 1500 rok Kazimierz Wielki, Zawisza Czarny, Mikołaj Kopernik, Władysław Jagiełło Wydarzenie Postać Założenie Akademii .Zadania maturalne z Historii Temat: XX wiek (część 3.). Question from @Jagodaamazurek - Szkoła podstawowa - Historia zjazd gnieźnieński - _________________________________________.Do każdego z podanych wydarzeń przyporządkuj postaci historyczne, które miały związek z tym wydarzeniem..

5.Przyporządkuj do podanych rewolucji postacie, pojęcia, wydarzenia ?

Ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.. 1000, 1018, 1025, 997, 1038. misja chrystianizacyjna na Pomorzu - _________________________________________.. A. nauka handlu u Jana Mincla B. młodzieńcza miłość do Kasi Hopferówny C. zesłanie na Syberię D. studia w Szkole Głównej E. przyjaźń z Augustem Katzem F. udział w powstaniu listopadowymDo każdego z podanych zadań (1.1-1.8) przyporządkuj właściwy opis (A-E) .. Tadeusz Kościuszko - król Polski.. Tadeusz Kościuszko, Jan III Sobieski, Augustyn Kordecki, Stefan Batory •obrona klasztoru na Jasnej Górze bitwa pod Racławicami .. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .B.. obok postaci i wydarzeń fikcyjnych, autor umieścił postacie i wydarzenia historyczne.. - Zapytaj.onet.pl - Home Szkoła i Edukacja Gimnazjum dorcia5 zapytał (a) 17.01.2009 o 16:36 Podanym postaciom przyporządkuj związane z nim wydarzenia.. Henryk II, Otton III, biskup Wojciech, Bolesław Chrobry, Brzetysław 1000, 1018, 1025, 997, 1038 misja chrystianizacyjna w Prusach - zjazd gnieźnieński - pokój w Budziszynie - najazd Brzetysława - koronacja na króla Polski -7.Przyporządkuj rok i postać historyczną do podanych wydarzeń.. 2)zaznacz jedno słowo lub wyrażenia w każdym nawiasie tak aby powstały .1.. Zadanie2/zapisz w wyznaczonych miejscach po dwa skutki podanych wydarzeńprzyporządkuj każdej z wymienionych ponizej postaci starego testamentu odpowiednie związane z nią wydarzenia mojżesz jozue samuel saul dawid salomon eliasz izajasz jeremiasz bracia machabejusze pokonanie proroków bożka baaka przeniesienie arki przymiarza do jerozolimy walka w obronie wiary wyjscie z niewoli egipskiej przestroga przez babilonia namaszczenie saula na króla sapowiedz przyjscia mesjasza przesladowanie dawida smierć z rąk filistynów zburzenie jerycha zajęcie ziemi .Przyporządkuj postacie do odpowiednich opisów ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt