Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej

Pobierz

- Witaj szkoło, witaj świetlico!. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. Godziny zajęć Realizowane zajęcia .15.. Zadania opiekuńczo- wychowawcze.. Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej.plan pracy dydaktyczno- wychowawczej Świetlicy szkolnej zespoŁu szkÓŁ publicznych nr 3 w koŚcierzynie w roku szkolnym 2015/2016 wychowawcy świetlicy: elżbieta ziegert anna klinkosz .. Przyjmowanie podań na świetlicę szkolną.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej.. 2 ramowy rozkŁad dnia Świetlicy szkolnej 6.30 rozpoczĘcie zajĘĆ w Świetlicy 7.00 - 8.00 sprawdzanie zadaŃ domowych (czas wolny) 8.00 - 10.00 .PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. • integracja zespołu; • poznanie praw i obowiązków dzieci .Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej świetlicy Szkoły Podstawowej im.. Tworzenie grup .PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!. mgr Dominika WylężekPLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY na rok szkolny 2012/2013 MIESI ĄC CYKL TEMATYCZNY ZAJ ĘCIA UMYSŁOWE imprezy okoliczno ściowe ZAJ ĘCIA PLASTYCZNO- TECHNICZNE ZAJ ĘCIA RUCHOWE GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE Wrzesie ń WITAJ SZKOŁO!.

Zadania świetlicy szkolnej.

Wracamy do szkoły.. MIESIĄC.. Ogólne założenia.. Poznajmy się.. Miesięczne plany pracy.. adama mickiewicza w biaŁobrzegach w roku szkolnym 2013/ 2014 miesiĄc tydzieŃ cykl tematyczny zajĘcia umysŁowe, imprezy okolicznoŚciowe zajĘcia plastyczno - techniczne zajĘcia ruchowe zajĘcia muzyczne wrzesieŃ i poznajmy siĘ - szkoła, koledzy .plan pracy Świetlicy szkolnej.. w roku szkolnym 2014/2015.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.. zajĘcia umysŁowe zajĘcia.. tydzieŃ imprezy.. Witaj szkoło, żegnajcie wakacje.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZAMOŚCIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły.Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 WRZESIEŃ I.. Godziny zajęć Realizowane zajęciaROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 WRZESIEŃ.. 2.09.2019 r. - Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020..

Cele i zadania świetlicy szkolnej .

Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej opracowują wychowawcy świetlicy.. Zadania główne Zadania szczegółowe Formy i sposoby realizacji Termin.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. (19-23.X) .ROCZNY PLAN PRACY.. Powitanie nowych członków świetlicy Zabawy integracyjne w grupie.. Plany miesięczne wynikają z Rocznego Planu Pracy oraz uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów, jak i zadania realizowane w szkole.. Gry i zabawy integrujące grupę np.Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.. cykl .. O Narcyza Jana Turchana w Trąbkach W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone są zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie pracy świetlicy szkolnej.. OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETILCY.. plastyczno - techniczne zajĘcia ruchowe.. wwrzesień.. pomoc w nauce i odrabianiu lekcji zajĘcia1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Lp.. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole i swoim .1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Im.. samorzĄdowa szkoŁa podstawowa .. Plany miesięczne wynikają z Rocznego Planu Pracy oraz uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów, jak i zadania realizowane w szkole.. W ROKU SZKOLNYM 2018/2019..

Regulamin świetlicy szkolnej.

Nasza świetlica Co zrobimy w świetlicy, Wspólne przypomnienie Gry, zabawy świetlicowe.. ROK SZKOLNY 2016/2017.. ( wzajemna prezentacja dzieci2.. Założenia dydaktyczno - wychowawcze realizowane są w tygodniowych blokach tematycznych.plan pracy dydaktyczno - wychowawczej Świetlicy szkolnej przy zespole szkÓŁ im.. Organizacja pracy świetlicy: ⎯ zapoznanie z regulaminem świetlicy szkolnej, ⎯ ustalenie norm obowiązujących w świetlicy,Roczny plan pracy opiekuńczo wychowawczej w świetlicy szkolnej .. Plan zajęć dnia.. Tematyka zajęć Zadania dydaktyczno - wychowawcze Sposoby i środki realizacji Termin realizacji 1 Witaj szkoło!. Gry i zabawy integrujące grupę np.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. K. K. Baczyńskiego w Piławie Górnej na rok 2020/2021 Założenia świetlicy w szkole Świetlica jest placówką opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez szkołę, która realizuje jednocześnie funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 I.. Cele szczegółowe.. UMUZYKALNIAJĄCE Żegnamy wakacje i witamy szkołę.. Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.. I Powitanie nowych uczestników świetlicy.. wŁadysŁawa Łokietka w topoli krÓlewskiej.. Zapoznanie z regulaminem .ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ..

Metody i formy pracy w świetlicy.

PLAN ZAJĘĆ DNIA realizowany od 1 września 2018r.. LAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ I i II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020.. tematyczny.. Ogólne cele programowe pracy opiekuńczo-wychowawczej.. Wrzesień.. Organizacja pracy świetlicy.. 9.Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 .. w świetlicy szkolnej.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Poznajemy wyposażenie sali.. Urz ądzanie k ącików zabaw.. okolicznoŚciowe.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech charakteru.. Witaj szkoło, witaj świetlico!-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy oraz bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19Program przeznaczony jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej, do realizacji na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej.. Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej opracowują wychowawcy świetlicy.. wakacji Poznajemy się.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Podstawowym założeniem programu jest ukierunkowanie pracy ucznia, kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo .PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 I. Tygodniowy grafik zajęć.. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STASZOWIE.. Zaj ęcia plastyczne.. Cele i zadania zajęć dydaktyczno - wychowawczych w świetlicy 1.. Cele działań świetlicy szkolnej w zakresie opieki i wychowania.. Cele i zadania zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy Organizacja pracy świetlicy: • zapoznanie z regulaminem świetlicy; • ustalenie norm obowiązujących w świetlicy.. W ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.. Udzielanie informacji nt. dowozów i odwozów dzieci.. Poznajemy wyposażenie sali.. PLASTYCZNO - TECHNICZNE ZAJĘCIA RUCHOWE.. GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA .. gry i zabawy Świetlicowe.. NASZA ŚWIETLICA -Uroczyste powitanie wszystkich uczestników świetlicy.Plan pracy dydaktyczno wychowawczej świetlicy szkolnej WRZESIEŃ.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowejŚwietlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt