Równoległoboki i romby klasa 5 pdf

Pobierz

c) Jedna z przekatnych rombu ma 19 cm, a druga przekqtna jest 0 5cm krótsza.. ROMB - to taki czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości.. rysowanie kwadratu przy podanej przekątnej; opisywanie własności kwadratu.. Podaj miary kątów i .. Oblicz pole tego równolegloboku.. 06.04.2020 r. NA O Ędziemy Zwracać Uwagę: - znam pojęcia i własności boków równoległoboków i rombów oraz ich przekątnych, - umiem wyróżniać spośród czworokątów równoległoboki i romby, - umiem rysować przekątne równoległoboku i rombu.KARTA PRACY -Pole rombu i równoległoboku 1.. Jaka jest wysokošé tego równolegloboku opuszczona na ten bok?. a) c) d) b) e) Poziom D Oblicz pole równoległoboku.. II 9.5) 7.2) a) równoległe (prostopadłe) b) równe i prostopadłe c) 90°.. Suma miar każdych dwóch sąsiednich kątów równa się 180 ̊.. Pobierz.. W równoległoboku przeciwne kąty są równe.. Zbieranie i prezentowanie danych; Rzymski system zapisu liczb; .. 2. rysowanie i rozróżnianie trapezów; rysowanie w trapezach przekątnych i wysokości.. a) prostopadłe b) prostokątne i równoramienne c) 360°.. MATEMATYKA.. Odczytaj z rysunku długości potrzebnych odcinków.. Ile wynosi pole wyciętego równoległoboku?Karta pracy jest materiałem pomocniczym do scenariusza dotyczącego omówienia własności równoległoboków i rombów.. Czytaj więcej.. Oblicz pole powierzchni prostokąta.. Figury na płaszczyźnie imięinazwisko lp.wdzienniku str.1/2 klasa data 1. Podaj miary kątów ¾, ¿i À. Ułóż z tych części prostokąt..

Równoległoboki i romby - karta pracy.

Obliczenia w geometrii.. DZIAŁ I - liczby naturalne.. Rozetnij go na dwie części tak, aby można z nich było ułożyć prostokąt.. bokach rownej dlugosci, czyli rownoleglobok.. 2 Na rysunku przedstawiono ra) Podstawa równolegloboku ma 7 cm, a wysokoéé opuszczona na Podstawq ma 8 cm.. 34 Kar Mistrz Oblicz pole narysowanej figury.. Oblicz pole i odwód równoległoboku b) 4.9 3ROD JXU33 D E F 5 cm 6 cm 10 cm 16 cm 4 cm 3 cm 12 cm 3 cm Pole równoległoboku i rombu - karta pracy V.2.1 Wykonaj polecenia.. Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.1.. Prostokąt i kwadrat, Równoległobok, romb, Trapez i deltoid.. ównoległobok.. Przypomnienie: .. Romb jest równoleg\obokiem, jego pole moŽemy wiec obliczyé, korzy- stajac ze wzoru na pole równoleg\oboku.. Zmierz jego długość i szerokość.. Wpisz brakujące miary kątów.. α + β = 180 przekątne - przekątne równoległoboku przecinają się w połowie.. Podręcznik 1.. ANANAS ZA 6 POPRAWNYCH ODPOWIEDZI.. Created Date: 5/5/2020 5:37:40 PM Title: UntitledKlasa 5 - matematyka - 06.04.2020 Temat: Równoległoboki i romby.. Przekątne rombu przecinają się pod kątem prostym.KL V 06.05.2020 MATEMATYKA Temat: Równoległobok i romb.. Pola figur35 4 .Na rysunku przedstawiono równoległobok.. Imię i nazwisko: _____ Data: _____ KARTKÓWKA Pole równoległoboku i rombu Zadanie 1 Oblicz pole i obwód równoległoboku..

... Download: równoległoboki i romby kl 5 sprawdzian chomikuj.pdf.

imięinazwisko lp.wdzienniku.. 1) pole rombu wynosi: a) 40cm2 b) 20cm2 c) 45cm2 d) 20m2 2) pole rombu wynosi: a) 160cm2 b) 16 m2 c) 40cm2 d) 160m2 3) pole równoległoboku wynosi: a) 13,5 cm2 b) 135 cm2 c) 13 dm2 d) 1,35 cm2 4) Ile wynosi pole równoległoboku?Klasa 5.. Ten temat zawiera cztery jednostki lekcyjne, więc zachęcam do podzielenia go na partie i.. Skorzystaj z informacji podanych na rysunku.. Uważnie zapoznaj się z materiałem na stronie: I. Pokoloruj na niebiesko romby, a pozostałe równoległoboki na żółto.. Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta079.pdf lub na kartę obok.• rysować równoległoboki i romby, mając dane: - długości boków (P) - długości przekątnych (D) - proste, na których leżą przekątne i długości przekątnych (R) - dwa narysowane boki (P) - proste równoległe, na których leżą boki i dwa wierzchołki (R) • obliczać obwody równoległoboków i rombów (K-P) • obliczać długości boków rombów przy danychPole równoległoboku i rombu - karta V.2.1, plik: karty-pracy-5v2-pole-rownolegloboku-i-rombu-karta-v21.pdf (application/pdf) Matematyka z kluczem Zaloguj się Załóż konto MenuPlay this game to review Mathematics..

Dodaj go jako pierwszy!Temat: Równoległoboki i romby.

jaką ciekawą własność ma romb, pod jakim kątem przecinają się przekątne w rombie, jak sprawdzić, że przekątne dzielą się na połowę.. b) Pole równolegloboku wynosi 29,25 cm2, a jeden z boków ma 6,5 cm.. Oblicz pole tego rombu.Plik równoległoboki i romby kl 5 sprawdzian chomikuj.pdf na koncie użytkownika loriloo29 • Data dodania: 20 lis 2018.. Pole powierzchni.. Zawiera szereg ćwiczeń do wspólnego i samodzielnego rozwiązania.. 09.01.00-20-0326/19 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020Pole równoległoboku i rombu Pole równoległoboku - wzór Ćwiczenie 1 Wytnij z papieru w kratkę równoległobok niebędący prostokątem.. Krótki opis.. jak narysować równoległobok i romb wykorzystując kratki .Projekt: "EDUkompas", nr Projektu: RPO.. Odczytaj z rysunku długości odpowiednich odcinków.. Na tej lekcji dowiesz się: akie własności ma równoległobok, czym różni się równoległobok od prostokąta, czy prostokąt jest równoległobokiem.. Pobieranie pliku.. Proste i są równoległe.. Ćwiczenie ma na celu utrwalenie wiedzy na temat równoległoboków.. Pole rombu moŽemy takŽeromb, równoległobok i trapez; 5) zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku i trapezu, rozpoznaje figury osiowosymetryczne i wskazuje osie symetrii figur; XI..

Podaj liczbę równoległoboków na rysunkach.Matematyka klasa V Temat: Pole równoległoboku i rombu 1.

Oblicz pola powierzchni równoległoboków o wymiarach (pamiętaj o zamianie jednostek) a) a = 1 cm, h = 12mm b) a = 3cm, h = 2,1 dm c) a = 1,5 dm, h = 0,08 m 3.. Oblicz wyróżnioną wysokość.. NOWOSC Pole rombu, pole rownolegloboku;Plik pole.. Zapisz temat w zeszycie, otwórz podręcznik na stronie 127-128 i zapoznaj się z tematem.Klasa 5 Temat: Poznajemy równoległoboki i romby.. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Oblicz pole równoległoboku i rombu 2. rombu i rownolegloboku klasa 5 sprawdzian.pdf na koncie .Równoległobok i romb kl.5 - własności :) See more of Matematyka uczy on Facebook.. Plan wynikowy, klasa 5 ) .kartkówka pole równoległoboku i rombu.pdf (21 .. gdy dane jest pole i dlugosc podstawy.Romb to czworokat (ma 4 boki rownej dlugosci) o wszystkich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt