Pozytywne i negatywne skutki dekolonizacji

Pobierz

Logowanie .. February 2019 0 10 Report.SKUTKI POZYTYWNE: 1) Ogromny rynek zbytu, np. angielskich produktów w Indiach 2) Zmniejszone bezrobocie w Wielkiej Brytanii 3) Na terenach Kolonii walka z glodem i chorobami 4) Upowszechnienie oswiaty 5) Wprowadzenie administracji zdobyczy technicznych i chrzescijanstwa 6) Wykorzenienie zwyczaju "sati" w Indiach przez Anglików SKUTKI NEGATYWNE: 1) Wojna opiumowa Wielkiej Brytanii z Chinami 2 .Plik skutki dekolonizacji pozytywne i negatywne.pdf na koncie użytkownika germuldergm • Data dodania: 14 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Skutki działalności białego człowieka na terytoriach kolonialnych.. B. Historia IV etap edukacyjny (poziom podstawowy) 10.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Jakie są pozytywne i negatywne skutki urbanizacji?. Również musimy brać pod uwagę poszukiwanie przez greków nowych terenów, gdzie mogliby znaleźć rzadsze surowce czy też rynki.. Minusów dla tego kontynentu można wymieniać mnóstwo, np.: zapaść kulturalna i gospodarcza, wojny, upadek infrastruktury etc. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Zadanie.. Książki Q&A Premium Sklep.. Nov 24, 2020Feb 21, 2021Dec 21, 2020Dekolonizacja, która powstała na skutek wyżej wymienionych czynników, to proces nadawania państwom podległym niepodległości..

Pozytywne skutki dekolonizacji.

Skutki dekolonizacji a) pozytywne: kraje postkolonialne uzyskały suwerenność mogą brać czynny udział w działalności organizacji międzynarodowych i współdecydować o kierunkach polityki światowej na forum ONZ mogą korzystać z dóbr naturalnych własnego kraju b) negatywne:Pozytywne skutki dekolonizacji - Rozpad mocarstw kolonialnych oraz powstanie kilkudziesięciu nowych państw.. -upowszechnienie oświaty.. Pytania .. Zaloguj się 7-dniowy dostęp Wypróbuj bezpłatnie portal.. Trwająca przeszło dwa wieki kolonizacja wywarła głęboki wpływ .Negatywne: -spadek siły nabywczej pieniądza -Rozwój handlu niewolnikami -rozprzestrzenienie się chorób -zniszczenie dorobku kulturowego "nowego świata" - rasizm - nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków, Europejczycy uważali, że biały człowiek powinien władać ludźmi o innym kolorze skóry.TodayPlik pozytywne skutki dekolonizacji afryki.pdf na koncie użytkownika govendergelz • Data dodania: 14 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Skutki rewolucji francuskiej: -powstało państwo nowego typu zwane republiką..

Rozwiązanie 1: Skutki dekolonizacji.

Integracja i dezintegracja na świecie • podział polityczny świata przed 1989 roku .. • analiza SWOT - pozytywne i negatywne skutki integracji europejskiej • dyskusja dydaktyczna - znaczenie Unii Europejskiej w przemianach społeczno- .. -wprowadzono powszechna i obowiązkową .32.4. ocenia pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej z perspektywy europejskiej oraz kolonizowanych społeczno ści i pa ństw.. -likwidacja ustroju feudalnego.. - Przykładowe rozwiązanie: Skutki dekolo - Pytania i odpowiedzi - Geografia.. zbytu na swoje produkty a zwłaszcza wino.. Dawne kolonie (głównie afrykańskie) borykają się z głodem, nędzą, chorobami, wojnami domowymi.Wybierz książkę.. Brak środków w metropoliach na utrzymanie koloniiNależy również zauważyć wpływ zimnej wojny na dekolonizację, gdyż ZSRR wykorzystywało kolonializm w szerzeniu swojej ideologii, a Stany Zjednoczone za wszelką cenę próbowały ograniczyć wpływ Związku Radzieckiego na jakiekolwiek tereny na świecie.. Nie od pauz tylko omówić.. Dostęp do 9 przedmiotów 7 dni zupełnie za darmo!. Rejestracja.. -zniesienie przywilejów szlachty i duchowieństwa.. Szkoła - zapytaj eksperta (1558) Szkoła - zapytaj eksperta (1558) Wszystkie (1558) Język angielski (821) Język polski (378) Matematyka .• analiza tabeli - wybrane skutki kolonializmu i dekolonizacji 4..

Skutki dekolonizacji są odczuwane do dziś.

-wprowadzenie zasady wolności słowa,sumienia,wyznania,druku.. W wyniku tego nastąpiła fizyczna eliminacja olbrzymiej liczby autochtonów.Dekolonizacja Afryki ISTOTA Dekolonizacji : - dążenie państw kolonialnych do samostanowienia i pełnej niezależności od potęg kolonialnych - państwa zachodnie utrzymywały kolonie tam, gdzie było to możliwe (potrzeby powojennej odbudowy) a. poleca 85 % Historia Dekolonizacja Wypisz w tabelce skutki dekolonizacji, dzieląc je na pozytywne i negatywne.. Europa i świat na przełomie XIX i XX w. Ucze ń: 36.2. charakteryzuje przyczyny i nast ępstwa procesu demokratyzacji życia politycznego.. SKUTKI KOLONIZACJI.. Historia 8, Podręcznik.. 2.Obietnica większej samodzielności kolonii w zamian udziału w wojnie 3.Odrzucenie kolonializmu jako sprzecznego z prawami człowieka 4.. - Rozpad mocarstw kolonialnych oraz powstanie kilkudziesięciu nowych państw.. - Pa.. | Czytaj więcej na Odrabiamy.pl!88% 8 głosów Przyczyny dekolonizacji: 1.Niezgoda żołnierzy z kolonii, którzy walczyli w II wojnie światowej, za rolę narzędzi polityki białych.. Nie jest to jednak tak proste, jak się może wydawać.. Tylko dla nowych użytkowników Bez podawania danych karty 0 Rozpocznij okres próbny .Omow skutki pozytywne i negatywne kolonizacji prowadzonej przez Europejczyków..

W swojej pracy będę omawiał przebieg, skutki oraz znaczenie procesu dekolonizacji.2/03/2009, 10:47.

Skutki dekolonizacji: Pozytywne: Negatywne - powstanie nowych państw, które przestały być wykorzystywane przez imperia .skutki kolonializmu; przyczyny i skutki dekolonizacji; Masz już dlaucznia.pl?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt