Karta charakterystyki olej napędowy lotos

Pobierz

Specyfikacja.Karta Charakterystyki zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami GL/1/08 Data wydania: 2008-03-18 Aktualizacja: 2018-09-19 Wyd.. : 58 326 43 00, fax: 58 326 43 80 1.4 Numer telefonu alarmowego: LOTOS Straż i Zakładowy Punkt Alarmowy: 058-308-81-99 całą dobę; 058-308-81-09 całą dobę.. Symptomy/urazy w przypadku połknięcia : spodziewana niewielka liczba lub brak objawów1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Grupa LOTOS S.A. 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 tel.. Eko-agb.com.pl nie ma w ogłoszeniach.OLEJ HYDRAULICZNY L-HL 100 OLEJ HYDRAULICZNY L-HL 150 Numer rejestracji składnika determinującego postępowanie z produktem: 01--XXXX Zastosowanie produktu: stosuje się w średnio obciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego.. Produkt spełnia wymagania Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 68/04.. W listopadzie 2008 Grupa LOTOS zamknęła etap wstępnej rejestracji chemikaliów zgodnie z harmonogramem unijnego rozporządzenia REACH.. nr 1 ===== Nazwa produktu: HYDROMIL SUPER POLAR L-HV 22 Strona 1 / 14 Sekcja 1.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Grupa LOTOS S.A., 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 tel.. Oferta PKN ORLEN obejmuje oleje napędowe: Ekodiesel ULTRA, Ekodiesel ULTRA klasa 2.. Zebraliśmy dane o 1,481,989 jednostek reklamowych..

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Grupa LOTOS S.A., 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 tel.

Spełnia wymagania PN-EN 590 oraz Warunków Technicznych Grupy LOTOS S.A. WT 68/04.. Sekcja 2.. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Grupa LOTOS S.A., 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 tel.. Nazwa.karta charakterystyki olej napędowy lotos: 1: 10: olej lotos 10w40 opinie: 1: Wyświetlono 1 — 10 z 20 związanych słów kluczowych Je wszystkie Eksport Monitorowanie Słowa kluczowe: Widoczność w płatnych reklam.. Identyfikacja przedsiębiorstwa.. Nasze oleje napędowe dostosowane są do silników Diesla, niezależnie od zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych czy przebiegu pojazdu.. Są doskonałe do stosowania w ciągnikach i maszynach rolniczych różnego typu, ponieważ: spełniają wymagania rozpoznawalnych międzynarodowo specyfikacji jakościowych takich jak API oraz wymagania uznanych producentów maszyn, gdyż są wykonane wg najnowszych technologii.Karta Charakterystyki zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami GL/3/07 Data wydania: 23.05.2007 Aktualizacja: 01.06.2017 Wyd.. Całkowita liczba słów kluczowych (np. karta charakterystyki olej napędowy, lotos olej opałowy) jest 3 i ta strona pojawi się w wynikach wyszukiwania 3 razy.analiza , jego tematy (lotos olej opałowy, olej opałowy karta charakterystyki, olej opałowy skład) i głównych konkurentów (lotos.pl, rafineria-trzebinia.pl, warter.pl)KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II - Polska Inne sposoby identyfikacji Benzyna BP 95, Bezołowiowa 95 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu Ciecz..

IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃOlej napędowy EURODIESEL LOTOS stosuje się jako paliwo do silników Diesla.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.OLEJ NAPĘDOWY Karta charakterystyki Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 14/06/2018 PL (polski) 4/11 Symptomy/urazy w przypadku kontaktu z oczami : Nieznaczne podrażnienie oczu.. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃKarta Informacji Technicznej Produktu LOTOS Oil Sp.. (UE) REACH SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Ekodiesel Ultra B UFI: CS00-H01G-F00Q-S4XV Ekodiesel Ultra D,F UFI: PV00-00QV-S006-FGHX Olej napędowy arktyczny klasy 2 UFI: SH00-Y0Y9-J007-S46P EFECTA DIESEL B UFI: C800-F0W3-M00R-T3FGKarta Charakterystyki zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami LO/6/16 Data wydania: 2016-03-02 Aktualizacja: - Wyd.. Są doskonałe do stosowania w ciągnikach i maszynach rolniczych różnego typu, ponieważ: spełniają wymagania rozpoznawalnych międzynarodowo specyfikacji jakościowych takich jak API oraz wymagania uznanych producentów maszyn, gdyż są wykonane wg najnowszych technologii.KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. Karta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania..

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Grupa LOTOS S.A. 80-718 GDAŃSK, ul. Elbląska 135 tel.

: 58 326 43 00, fax: 58 326 43 80 1.4 Numer telefonu alarmowego:Grupa LOTOS S.A. jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych - benzyny, olejów, paliwa lotniczego i asfaltów.Karta Charakterystyki LO 503-1 Data wydania: 22.04.2009 Aktualizacja: 10.09.2012 Wyd.. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: do napędu silników z zapłonem samoczynnym o opalania kotłów używanych w żegludze morskiej i śródlądowej.. Zastosowanie.. 1.2.2 Zastosowania odradzane: brak.. nr 2 strona 3/11 ===== Nazwa produktu: LOTOS 2T W przypadku kontaktu ze skórą Zdjąć zanieczyszczoną odzież.. Nawet przy długim przechowywaniu z oleju RED nie wytrącają się komponenty, dlatego na dnie zbiornika i w instalacji pieca nie powstaje osad.. Karty charakterystyk produktów.. : 58 326 43 00, fax: 58 326 43 80 1.4 Numer telefonu alarmowego: LOTOS Straż i Zakładowy Punkt Alarmowy: 58-308-81-99 całą dobę; 58-308-81-09 całą dobę.. Miejsce kontaktu, a w razie potrzeby całe ciało, należy dokładnie i obficie umyć letnią, bieżącą wodą.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Grupa LOTOS S.A., 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 tel.. nr 5 ===== Nazwa produktu: Olej napędowy B100 Strona 1 / 12 Sekcja 1. z o.o., 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135Zastosowanie: Do celów grzewczych..

Rozporządzenie REACH (ang.Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie i działanie wody.

80-718 GDAŃSK .".. Sekcja 2. z o.o. ul. Elbląska 135, PL 80-718 Gdańsk tel.. To tylko jedna fraza 3 słów kluczowych, dla których strona jest w rankingu.. Mieszalność1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: do napędu silników szybkoobrotowych z zapłonem samoczynnym.. +48 58 308 73 21, fax +48 58 308 84 18 e-mail: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS NIP 583-27-95-923, REGON 192775657, BDO: 000025638Oleje napędowe.. : 58 326 43 00, fax: 58 326 43 80 1.4 Numer telefonu alarmowego: LOTOS Straż i Zakładowy Punkt Alarmowy: 58-308-81-99 całą dobę; 58-308-81-09 całą dobę.. : 058-308-84-06, fax: 058-308-84-09 1.4 Numer telefonu alarmowego: LOTOS StraŜ i Zakładowy Punkt Alarmowy: 058-308-81-99 całą dobę ; 058-308-81-09 całą dobę Sekcja 2.. Dane dotyczące dostawcy Informacji: LOTOS Oil Sp.. Sekcja 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt