Wymień ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy oparzonym

Pobierz

Upewnij się że nic ci nie zagraża.. Podobnie jak przy zatruciach lekami, bardzo ważna jest identyfikacja substancji trującej.. Zatrucie pokarmowe; Zatrucie pokarmowe.. Pierwsza pomoc - podręcznik.. Przyczyną udaru mózgu jest nagłe zatrzymanie dopływu krwi do mózgu.. Oparzenia w obrębie "okolic wrażliwych" twarzy, szyi, krocza rak, stóp lub w okolicach zgięciowych stawów wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.. Powinny niepokoić objawy, takie jak: bladość, zaburzenia krążenia czy oddychania.. 1.Dokonaj podziału oparzeń ze względu na głębokość uszkodzenia tkanek.. Każda sytuacja - w której jest zagrożone życie lub zdrowie - warta jest uwagi każdego z nas - ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy sami możemy potrzebować pomocy.. Szybkie i właściwe postępowanie w przypadku krwotoku zewnętrznego ratuje więc życie osobie poszkodowanej.. Poparzoną ranę trzeba chłodzić wodą przez minimum 15 minut i przykryć sterylnym opatrunkiem.Generalną zasadą pierwszej pomocy w oparzeniach chemicznych jest natychmiastowe usunięcie żrącej substancji chemicznej.. Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu.. Do zatrucia pokarmowego dochodzi wskutek celowego lub przypadkowego połknięcia szkodliwej substancji, np. leków, rozpuszczalników lub kwasów.. Wezwij pogotowie jeśli oparzenie jest rozlegle.W zakres pierwszej pomocy przedlekarskiej wchodzą takie czynności jak (istotna kolejność): Zabezpieczenie miejsca wypadku..

Wymień ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy oparzonym .

Zbliżając się do miejsca zdarzenia, uważnie je obserwuj pod kątem własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa poszkodowanych, zawsze bezpieczeństwo ratownika jest sprawą nadrzędną.wyprowadzić osobę poszkodowaną z pożaru, ugasić płonące ubranie wodą bądź stłumić płomienie, narzucając na nie ubranie z naturalnych włókien, polać zimną wodą lub zdjąć ubranie oblane gorącym płynem, zdjąć tlące się lub nasączone środkiem chemicznym ubranie,Zasady udzielania pierwszej pomocy osoba przytomna.. SPIS JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH: 1.. Dowiedz się jak udzielić pierwszej pomocy przy udarze mózgu.. Następstwa jej działania będą minimalne, jeśli dokona się tego w ciągu 2 minut od momentu skażenia.. 1.OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKU • Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku jest prawnym obowiązkiem każdego.. Wyjaśnij , dlaczego poszkodowani .. Musimy jednak pamiętać o podstawowych zasadach, wytycznych które pomogą nam w sposób prawidłowy pomóc poszkodowanemu czy choremu.Udzielając pierwszej pomocy osobie poparzonej, zawsze trzeba sprawdzić czy sami jesteśmy bezpieczni.. Zabezpieczenie miejsca wypadku ma na celu ochronę zarówno poszkodowanego, ratownika, jak i osób trzecich (gapiów, innych uczestników ruchu drogowego, itp.).Zasady udzielania pierwszej pomocy Gdy osoba ratująca upewni się, że poszkodowanemu nic nie zagraża, powinna podjąć następujące kroki: podejść do poszkodowanego i ocenić jego stan, sprawdzić przytomność - w tym celu powinniśmy potrząsnąć poszkodowanego za ramiona i zapytać czy nas słyszy lub co się stało,1..

Wymień ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy tonącym.

• Zachować spokój, nie wpadać w panikę.. którzy nie doznali oparzeń , ale przebywali w strefie zadymienia , wymagają hospitalizacji .. :) Bardzo Proszę o rozwiązanie :) Dam najj ;**:)Pierwsza pomoc udzielając pomocy oparzonemu, zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie ratownika (pomocy udzielamy w rękawicach, z maską lub inną tkaniną na twarzy), jeśli do skażenia doszło wewnątrz pomieszczenia, należy wyłączyć wentylację, klimatyzację, opuścić miejsce skażone, chronić drogi oddechowe (osłonić usta tkaniną lub maską),Zasady udzielania Pierwszej Pomocy.. Pierwsza pomoc polega więc na zmywaniu oparzonej powierzchni strumieniem wody przez kilka, a nawet kilkanaście minut.Postępowanie przy oparzeniach termicznych: - jak najszybciej schłodzić oparzone miejsce przez minimum 15 minut, - w trakcie schładzania usunąć odzież poprzez rozcięcie, - w trakcie schładzania usunąć pierścionki, kolczyki, itp.,jest ich życie.. 2.Uzasadnij dlaczego nie wolno usuwać wody połkniętej przez tonącego podczas udzielania pierwszej pomocy?. Pamiętaj jednak o .Pierwsza pomoc w zatruciach pokarmowych Wakacje to okres, w którym najczęściej dochodzi do zatruć pokarmowych, szczególnie u ciekawych świata dzieci.. Grozi to dodatkowym uszkodzeniem okolicznych tkanek oraz samej kości..

Wymień ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przy odmrożeniach .

Jeśli ubranie się pali lub tli - ugaś je.. Ze względu na niezwykle wysoką częstość występowania tego typu urazów warto przyjrzeć się podstawowym zasadom udzielania pierwszej pomocy osobie poparzonej.. Do tego celu NIE używaj gaśnicy.. Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu.. Wywołują one zmiany na skórze i błonach śluzowych przypominające oparzenia cieplne, czyli głównie oparzenia II stopnia.Pierwsza pomoc w oparzeniach - jak zareagować poprawnie?. Często poszkodowane są dzieci, które połknęły trującą substancję wskutek nieuwagi dorosłych.Udar mózgu jest bardzo częstym schorzeniem wśród Polaków - stanowi trzecią przyczynę zgonów w Polsce i główny powód niepełnosprawności wśród osób powyżej 40 roku życia.. Oparzenia termiczne - powstają w wyniku działania ciepła (np. wrzątku, gorącego oleju).. Ranę w miejscu urazu należy nakryć jałowym opatrunkiem, najlepiej jałową gazą.- apteczka pierwszej pomocy· - fantom do nauki resuscytacji· - koc z folii aluminiowej CELE EDUKACYJNE OGÓLNE: - poznanie zasad postępowania w razie pożaru lub wybuchu oraz udzielania pierwszej pomocy..

Wymień ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy oparzonym.Pierwsza pomoc.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nie wolno dotykać osoby poszkodowanej bez uprzedniego odłączenia jej od źródła prądu.Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy do czasu przyjazdu odpowiednich służb.. Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie.Czynności ratujące: jak najszybciej powiadomić służby ratownicze (w pierwszej kolejności), ułożenie poszkodowanego w pozycji siedzącej na podłodze (aby maksymalnie ograniczyć ruchy), poszkodowany może sam przyjąć najdogodniejszą dla siebie pozycję, rozluźnić ubranie: - u mężczyzn: krawat, koszulę, pasek u spodni, - u kobiet: jak można biustonosz, bluzkę, jeżeli pomieszczenie zamknięte - otworzyć okna, wspieraj psychiczne poszkodowanego.Ogólne zasady udzielania pomocy w złamaniach Nie wolno wykonywać żadnych ruchów i naginań w miejscu domniemanego lub pewnego złamania.. Na podstawie podręcznika opracuj pisemnie w zeszycie przedmiotowym następujące polecenia i prześlij na mój adres.. LITERATURA .Udzielając pierwszej pomocy, trzeba zawsze zachować daleko idącą ostrożność, by samemu nie zostać zatrutym lub oparzonym.. Najlepiej zastosować w tym celu tzw. chwyt Rautek'a przedstawiony na poniższej fotografii.. W każdym przypadku należy zwrócić uwagę na stan ogólny chorego.. • Usunąć poszkodowanego z miejsca zagrożenia.Warto wiedzieć, że utrata od 1,5-2 litrów krwi w krótkim czasie może przesądzić o śmierci.. Oparzenie, czyli ból, krzyk i płacz oraz jak działać w tym chaosie1.. Po wystąpieniu objawów należy podjąć działania, które pozwolą częściowo zneutralizować truciznę, mogącą stanowić zagrożenie dla życia.Rodzaje oparzeń ciała.. Udzielanie pierwszej pomocy można podzielić na następujące etapy: Ocenić sytuację - co się stało, czy jestem w stanie pomóc, czy pomoc drugiej osobie nie stwarza dla mnie zagrożenia; w przypadku stwierdzenia, że pomoc drugiej osobie może stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla mnie lub innej osoby dzwonimy po odpowiednie .Pierwsza pomoc w przypadku skaleczenia.. Pierwsza pomoc w skaleczeniach polega na: zatamowaniu krwawienia, zapobieganiu zakażenia rany przez zdezynfekowanie i założenie odpowiedniego .Jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem.. ; Oparzenia chemiczne - są wywoływane przez środki chemiczne o żrącym działaniu, takie jak kwasy, ługi (zasady) i sole metali ciężkich.. 3.Uzasadnij dlaczego nie wolno zdejmować z siebie odzieży podczas tonięcia Proszę:):):)Temat: Pierwsza pomoc przy oparzeniach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt