Sprawozdanie cząstkowe nauczyciela stażysty 2020

Pobierz

Katecheta podlega wszelkim przepisom dotyczącym zatrudnienia nauczycieli, w tym również przepisom o awansie zawodowym.. Z dniem xxx.. Gwarancja aktualności poradników.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.. Terminowo i systematycznie sporządziłam sprawozdania etapowe z realizacji Planu rozwoju zawodowego w okresie stażu.. kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu.. Z początkiem września 2020 odbyło się spotkanie z opiekunem stażu, zostały wówczas ustalone zasady naszej współpracy, które zostały zapisane w kontrakcie.Tworzenie dokumentacji.. zamierzeń, zawiera także informacje o tych działaniach, które wynikły w trakcie trwania roku szkolnego,a których nie zawarłem w moim planie rozwoju zawodowego.. "Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. 2020 poz. 2200) Nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczynają staż na własny wniosek z początkiem roku szkolnego, czyli 1 września i do wniosku dołączają plan rozwoju zawodowego.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, gdzie w § 4.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego..

cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów.

Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Zawodowego, pt. "Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne2 ustawy Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r (ze zm.) Art. 9c.. przygotowanie sprawozdnia z pracy zdalnej.. Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2020 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszaliniesprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. NawojowaA p g X 2 Y A 2 g m Y p m SPRAWOZDANIE F Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Senkowska E Informacje o stażu: NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Anna Senkowska STANOWISKO: nauczyciel stażysta OKRES STAŻU: 03Cząstkowe sprawozdanie nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego..

rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.

Plan rozwoju zawodowego (2021-08-27) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Ustalono i wprowadzono cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.. Pomagałam w przygotowaniu sprawozdania za okres stażu nauczycielowi stażyście.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. EFEKTY: Systematyczne gromadzenie materiałów i dokumentów, notatek, scenariuszy, pomocy dydaktycznych i zaświadczeń; Sporządzenie sprawozdań etapowych z realizacji Planu rozwoju zawodowego;Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku ..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażystyAwans zawodowy nauczyciela katechety.

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty autor: Anna Czyż kategoria: awans zawodowy.

Czy procedury te mogą zostać zrealizowane?Sprawozdanie z realizacji plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty autor: Anna Czyż kategoria: awans zawodowy.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. 5.Tekst jednolity Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Są one uzupełnieniem i poszerzeniem mojej pracy jako nauczyciela- stażysty.MEN: awans zawodowy w 2020 r. na dotychczasowych zasadach.. Poleć znajomemu.. Rok szkolny 2019/2020 sem.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuOrganizowałam lekcje w różnych typach szkół, na różnych poziomach dla nauczycielek stażystek z wykorzystaniem zróżnicowanych form i metod pracy, aby wspomóc i rozwijać warsztat pracy młodszych nauczycieli.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu.. Wielu dyrektorów i nauczycieli zastanawia się, jak w tym roku będą wyglądały oceny dorobku zawodowego i postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanegoPoniższe sprawozdanie pokazuje realizację zaplanowanych przeze mnie we wrześniu 2004r.. Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.Dokumentację oraz opis przeprowadzonych działań jakie to są wymagane od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j DZ. U.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Załącznik: Awans .Pamiętaj o efektach, zapis § 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt