Konkurs wiedzy ekologicznej regulamin

Pobierz

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) i ma zasięg ogólnopolski.. Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energiiMay 6, 2022konkursu z wiedzy ekologicznej "Jestem eko-działam eko".. 71 oraz 58 572 81 64.. Regulamin szkolnego konkursu wiedzy ekologiczno-przyrodniczej "Potyczki przyrodnicze" I ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS II - III DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM 1.. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na zdjęciach w zakresie promocji konkursu pn.: "Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym" ( wręczenie nagród).. Inspirowanie uczniów do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz poprawy stanu środowiska.. Organizatorem Konkursu jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4, 00-231 Warszawa, zwany dalej "Organizatorem".REGULAMIN XI EDYCJI KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ Informacje o konkursie: Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z terenu województwa śląskiego.. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust.. Konkurs obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu środowiska przyrodniczego, ochrony przyrody i środowiska oraz ekologii na poziomieREGULAMIN konkursu wiedzy ekologicznej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego "PSZCZOŁY ZNAM I O NIE DBAM" I..

Cele konkursu ekologicznego: 1.

Założenia organizacyjne Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - test pisemny.. UCZESTNICY KONKURSU: W konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów i liceów (w osobnych kategoriach) W etapie szkolnym biorą udział wszyscy chętni uczniowie.. Etap szkolny odbędzie się w dniuREGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA KLAS IV - VI KONKURS OBJĘTY JEST MECENATEM MIASTA SZCZECIN XXVI POTYCZKI EKOLOGICZNE, czyli "GRA W ZIELONE" Cel konkursu: Propagowanie wśród młodzieży idei ochrony przyrody i krajobrazu.. Zwycięzcami konkursu zostają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.II.. 5.zakresie podnoszenia poziomu wiedzy ekologicznej, kształtowania świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczo-ekologicznych.. Kształtowanie postaw ekologicznych.. Konkurs rozpocznie się o godz. 17:00 3.. Inicjowanie współzawodnictwa grup uczestników.. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na Stronie Internetowej.. 2.REGULAMIN KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ REGULAMIN X EDYCJI KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ Informacje o konkursie: Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z terenu województwa śląskiego.Rok 2020/2021 Edycja 10 Regulamin Konkursu Wiedzy Ekologicznej "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce" Organizatorem Konkursu jest Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży: Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.1..

Organizacja konkursu ekologicznego: I etap1.

Organizatorem Konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą przy ul.6 days agoNiniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wiedzy Ekologicznej pod tytułem " Z ekologią za pan brat" przeprowadzony w ramach działań promocyjnych związanych z realizacją zadania "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku".1.. Cele Konkursu: poszerzenie wiedzy ekologicznej, poznanie form ochrony przyrody w Polsce, walorów przyrodniczych podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, poszerzenie wiedzy o najstarszym polskim parku narodowym, który chroni cenny las o charakterze naturalnym - Puszczę Białowieską, z uwzględnieniem Jubileuszu:Regulamin 1.. Postanowienia ogólne 1.3.. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 16 w Gliwicach.. Turystyczna 3; 84-223 Linia CELE KONKURSU 1.. Korelacja międzyprzedmiotowej wiedzy ekologicznej.. Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energiiUczestnicy konkursu wiedzy ekologicznej będą odpowiadać pisemnie na pytania.. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; nie będzie stosowane profilowanie.5..

3.Regulamin konkursu wiedzy ekologicznej § 1 Przepisy ogólne 1.

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wiedzy Ekologicznej przeprowadzony w ramach działań promocyjnych związanych z realizacją zadania "Kształtowanie i rozwój postaw proekologicznych społeczności lokalnej miasta Terespol" .. Kształtowanie postaw ekologicznych.. Lista załączników do regulaminu (wzór obowiązujący każdą szkołę): Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia Szkoły6.. Turystyczna 15; 84-223 Linia CELE KONKURSU 1.. Regulamin określa zasady przeprowadzenia XIX edycji konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego pn.: "Smak ekologicznej żywności", zwanego dalej "Konkursem".. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.. podniesienie poziomu wiedzy odnośnie żubra, ze szczególnym uwzględnieniem tego gatunku jako przykładu udanego procesu restytucji.. W etapie wojewódzkimpodniesienie poziomu wiedzy ekologicznej i uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska.. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołaniaREGULAMIN KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ I..

Czas trwania konkursu to 60 minut.

Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb przeprowadzania oraz warunki uczestnictwa w konkursie "Warszawska Ekoliga", zwanym dalej "Konkursem".. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie quizu - konkursu wiedzy ekologicznej.. Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.. Turystyczna 15; 84-223 Linia Gminny Dom Kultury w Lini, ul.. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu : 58 676 85 82 wew.. Konkurs przeprowadzany jest w ramach KAMPANII EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEJ W RAMAH PROJEKTU ZAGŁĘIOWSKI PARK LINEARNY - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego DolinyWOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ Rok 2014 Edycja 5 Regulamin konkursu wiedzy ekologicznej "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce" Organizatorem konkursu jest Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży: ul. Park Pałacowy 11, 17 - 230 Białowieża.Wszelkie nieuregulowane w regulaminie sprawy rozstrzyga Organizator Konkursu.. Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowił przeszkodę do udziału w konkursie.. Przewiduje się przygotowanie trzech rodzajów testów:1.. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.. Bobrowniki.. Celem konkursu jest krzewienie postaw i kultury ekologicznej.. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie właściwych postaw w zakresie ochrony przyrodyRegulamin konkursu wiedzy ekologicznej "ekoWIEDZA" dla klas IV - VIII organizowanym w ZSP nr 1 w Gliwicach 1.. Do każdego pytania będą wskazane odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.. Zadaniem uczniów jest sprawdzenie poziomu swojej wiedzy z zakresu ekologii i przyrody.. Turystyczna 3; 84-223 Linia Urząd Gminy w Lini, ul.. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w ędzinie /zwany dalej Organizatorem/..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt