Protokół hospitacji zajęć w przedszkolu wypełniony

Pobierz

W kolumnie " Wiedza przedmiotowa" i "Umiejętności przedmiotowe" wpisujemy to, co zdaniem nauczyciela, będzie głównym programem jego lekcji i co chciałby zaprezentować, czym się pochwalić.. Kultura pracy, punktualność: Uwagi o konspekcie: Ocena lekcji Spostrzeżenia pozytywne: Spostrzeżenia negatywne: Zalecenia: Klucz odpowiedzi do arkusza obserwacji lekcji 1.. 1, w szczególności: analizuje dokumentację przebiegu nauczania, obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności .Temat zajęć .. Metody nauczania:INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA OBSERWACJI/SCENARIUSZA Obserwacje zajęć (wytyczne) ednym z obowiązków studenta na praktyce pedagogicznej jest obserwowanie zajęć prowadzonych w żłobku oraz na różnych poziomach nauczania przedszkolnego/ wczesnoszkolnego.. Zastosowane na lekcji formy .3.. Hospitujący jest zobowiązany w ciągu 1 tygodnia po hospitacji omówić treść protokołu z hospitowanym, przekazując mu uwagi i zalecenia.Jednym z zadań dyrektora przedszkola związanym z nadzorem pedagogicznym i monitorowaniem realizacji podstawy programowej jest prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola.W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli..

Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.

Podstawa prawna 1.. CEL OBSERWACJI FORMY PRACY UCZNIÓW Podkreśl odpowiedzi dotyczące lekcji.. Nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów: - indywidualna - zespołowa - zbiorowa 2. poz. 2156 oraz z 2016r.. Stosowane w toku lekcji formy organizacyjne pracy uczniów pomogły w osiągnięciu założonych celów lekcji.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31sierpnia 2015 r. w sprawie .Title: ARKUSZE HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ Author: Jurek Last modified by: Julia Created Date: 3/6/2013 12:09:00 PM Company: PRV Other titlesZamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Obserwacja dorywcza dotyczy najczęściej wszystkiego, co zwraca szczególną uwagę w zachowaniu ucznia, bez obowiązku kontynuowania rozpoczętych tematów czy problemów.Dyrektor placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności .. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145 Rektora z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych w UMK w Toruniu..

Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.

Tematyka hospitacji: "Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .Zapoznałem / am się z treścią protokołu z hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przeze mnie: zgadzam się treścią protokołu z hospitacji nie zgadzam się z treścią protokołu z hospitacji XII.. Poniżej, w tabelach od U1.. U8Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Wkład prowadzącego w doskonalenie warsztatu pracy: 4.. Ustalamy to podczas rozmowy przedhospitacyjnej..

Jak powinien wyglądać arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu.

Procedura przeprowadzania hospitacji w Przedszkolu Miejskim nr 20 im.Ma więc zastosowanie głownie w hospitacji diagnozującej.. Obserwacje są niezbędnym wprowadzeniem do samodzielnego prowadzenia zajęć.PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ/LEKCJI Author: Karolina Turkowska (Red) Last modified by: Piotr Created Date: 6/6/2018 8:16:00 AM Company: agora sa Other titles: PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ/LEKCJI .różnych technik, a mianowicie: techniki obserwacji dorywczej, techniki dzienników obserwacyjnych i techniki obserwacji kategoryzowanej.. Kiedy to po raz pierwszy wprowadzono nowy wzór dyplomu, składający się .Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych Author: Krystian Created Date: 5/31/2016 10:26:09 AM .protokół zajęć w przedszkolu - znaleziono 0 notatek, strona 1/0 Niestety nie posiadamy notatek spełniających podane wymagania.. studiów podyplomowych oraz numer Bezpośrednio poProtokół hospitacji zajęć w Przedszkolu.docx • protokół hospitacji zajec w przedszkolu Sporty zimowe 5-cio latki Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.OBSERWACJI ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU NR 50 W RYBNIKU ..

Cel hospitacji: hospitacja kontrolno-oceniająca,doradczo-doskonaląca,diagnozująca 2.

Uzasadnianie ocen bieżących.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r.. przed zajęciem, otrzymuje jego scenariusz oraz kartę obserwacji, którą wypełnia w trakcie obserwowanego zajęcia.. PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (dotyczy zajęć praktycznych, np. konwersatoriów, laboratoriów, ćwiczeń, seminariów)ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Data publikacji: 25 sierpnia 2017 r. Poleć znajomemu.Praktyka powinna odbywa ć si ę w IV semestrze studiów w przedszkolu i zakłada si ę, Ŝe b ędzie miała charakter praktyki śródrocznej realizowanej w wybranych dniach tygodnia (10 dni po 5 godzin dziennie) w terminie od 15 lutego do 15 czerwca, ł ącznie 50 godzin.1.. Spróbuj inaczej sformułować pytanie.WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Nazwisko i imię Słuchacza ww.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Przeprowadzonej hospitacji zajęć; Czas pracy studenta w przedszkolu jest przewidziany na hospitowanie zajęć, konsultacje związane z przygotowaniem zajęć, prowadzenie i omawianie zajęć, Wyniki ankiet studenckich i protokoły hospitacji zajęć dydaktycznych są.. Przedszkole Nr 81.. Małgorzata Celuch.. 1, dyrektor przedszkola we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust.. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. Każdy uczestnik.. Mam uwagi do ocen wyrażonych w punktach (wymienić i uzasadnić):protokół hospitacji - dokument wymagający podpisania przez hospitowanego nauczyciela, zwierający zalecenia wydane na bazie hospitowanych zajęć oraz uwagi o realizacji zaleceń (arkusz obserwacji lub rozmowy i protokół mogą stanowić jeden dokument)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt