Functional language uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią

Pobierz

Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.How muchUzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 15 stronach jest wydrukowanych 11 zadań.Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.5 5 S Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Reagowanie na wypowiedzi.. Uprawnienia ucznia do: nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę.Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Zapisz w zeszycie literę A, b albo, c Ich kann nichts mehr essen.Exam spot Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. A. Number five.Materiał zawiera rozwiązanie przykładowego zadania z języka rosyjskiego ze sprawdzianu w klasie VI.. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Jeden fragment zdania nie pasuje do tekstu.. Zadanie 10.. Zadanie 16.. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.-10.4.). Zakreśl a, b lub c.. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. Wybrane przez Ciebie zdania powinny pasować do.. Z podanych możliwości A, B lub C wybierz jedną poprawną.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-5.).. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.Functional language 1 Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią..

(3 pkt) Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.

Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-4.).7.. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę w ostatniej kolumnie odpowiednią literę.Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. miejsce na naklejkę.. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. Wpisz w każdą kratkę literę a, b lub c. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.E.Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Wskazówki do rozwiązania zadania.. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. 1 I'm having a birthday party on 2 What time does the party start?Znajomość funkcji językowych 2 Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. 5.1 X: i lost my wallet in the shopping .Usłyszysz dwukrotnie rozmowę W poniższych rozmowach brakuje jednej wypowiedzi.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich(0 3) Uzupełnij poniższe.4 szkoły podstawowej.. (4 pkt) Przeczytaj teksty A E umieszczone na następnej stronie.. Wpisz w każdą kratkę literę a, b lub c. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.. Wie schmecktUzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. I didn .Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedział wpisz w każdą kratkę (1-3) literę A, B albo C Pobierz png.. berek w chłopcy bawić się przerwa na.Zadanie 5.. Wpisz w każdą kratkę literę a, b lub Wpisz w każdą kratkę literę a, b lub c. a.Functional language ( 1 Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią..

Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.

Wpisz w każdą kratkę literę a, b lub c. Any one of these functions can have a number of different exponents.Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. R e k l a m a (Zdjęcie do pytania) Sie ist lecker.. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie.Uzupełnia uczeń pesel.. Wymagania ogólne IV.. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A-E).. Strona 116.. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli, CKE 2015.2.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru.. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj na karcie odpowiedzi kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź E: Uzupełnia zespół nadzorujący.. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Uzupełnia zespół nadzorujący.. odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekst.językowych - język francuski Zadanie (0-3) Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Instrukcja dla ucznia.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Functional language( 1 Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią.. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej część 2. język angielski.. Wpisz w odpowiednie kratki (1-3) literę A, B albo C. Ü Przyjrzyj się ilustracjom.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt