Wopfu przykład chomikuj

Pobierz

Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. terapia pedagogiczna niepełnosprawność intelektualna objawy rewalidacja IPET grafomotoryka umiejętności społeczne emocje scenariusze zajęcia pedagog sensoryka schematy logopedia arkusze historyjki szkoła zespół Aspergera ASD WOPFU - ocena okresowa.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET .Feb 15, 2021Posts about Przykładowa WOPFU written by sylwiaiwan.. Dziecko niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją oraz niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim.. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniaMając sporządzić WOPFU nauczyciel wychowawca wspólnie ze wspomagającym, przynajmniej ja tak zawsze robię, bo kto lepiej zna ów agenta niż nauczyciel, który jest special for ten agent : ) aaa zresztą wiecie, co dwie głowy to nie jedna.Opublikowano: 28 stycznia 2018 roku..

Jest to tylko jeden z przykładów jak powinna wyglądać taka ewaluacja tego zacnego arkusza ;) Przejdźmy więc do konkretów :) Pamiętajcie !WOPFU niepełnosprawnosc umiarkowana.docx (37 KB) Pobierz.

xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna.. Białystok.. Potrzebuje motywacji i zachęty do działania - osiąga .PROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. W porozumieniu z rodzicami dziewczynki i wychowawcą klasy, nauczyciel współorganizujący kształceniePODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutyc znego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego.. Załącznik do IPET ucznia z Zespołem Aspergera w Szkole Średniej z Oddziałami Integracyjnymi.. Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Autor: Magdalena Mielcarek-Olejnik - Czytelniczka Portalu.. Białystok.Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne liter.. Załącznik nr 1 .Nov 16, 2020Propozycja struktury indywidualnego programu eduka cji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w s topniu umiarkowanym i znacznym (2) .doc.. Tagi: autyzm, lekka niepełnosprawność intelektualna, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, spektrum autyzmu, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, WOPFU.Anna Zajko..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt