Napisz procedurę rysowania kwadratu o boku 200 kroków

Pobierz

Zapisany w punktach krok po kroku przepis na rysowanie kwadratu (o długości boku równej 100) przez duszka może wyglądać tak: 1.Przyłóż pisak (aby być pewnym, że duszek będzie rysował).. Przeciągnij bloczek zagraj bębenkiem (w zakładce Dźwięk) i połącz go z przesuo o __ kroków, tak jak na Rys. 3.. _____ mam gotowe procedury: oto kwadrat :bok powtórz 4 [np :bok pw 90] już oto trojkat :bok powtórz 3 [np :bok pw 120 .a) Kwadrat o boku długości 100 (np 100 pw 90 np 100 pw 90 np 100 pw 90 np 100 pw 90) b) Prostokąt o bokach 200 na 100 c) Trójkąt równoboczny o boku długości 150 d) Sześciokąt foremny o boku 40 e) Pięciokąt foremny o boku 70 Ćw.. Napisz procedurę rysowania prostokąta o bokach 80 i 200 kroków i krawędziach koloru zielonego.. 2.2.Przesuń o 100 kroków wstecz.. Zadanie 14.. 18.Napisz procedurę rysowania rombu o boku 200 kroków, kącie ostrym 40 O, kącie rozwartym 140 o i o fioletowym kolorze krawędzi.. SIEDZE W LOGOMOCJI, PRÓBUJĘ I NADAL NIE UMIEM, A W INTERNECIE NIE MA JAK TO ZROBIĆ.Korzystając z procedury kwadrat :bok, napisz procedurę podium rysowania pięciu kwadratów ustawionych tak, jak na rysunku poniżej.. Jeżeli będziesz potrzebował do rysowania innego kwadratu, np. o boku 20 punktów, będziesz musiał zdefiniować nową procedurę pod nową nazwą: .. różnych procedur kwadratów o bokach od 20 do 200 punktów!Zaczniesz od kwadratu..

Oto pierwszy sposób rysowania kwadratu o boku 100...: Oto kwadrat.

Napisz co oznaczaj ą nast ępuj ące polecenia pierwotne w j ęzyku Logo: a) pż b) ws 100 c) lw 90 d) cs e) pod 2.. Przeciągnij bloczek przesuo o __ kroków do sekcji Skryptów (Rys. 2).. Najmniejszy kwadrat ma bok wielkości 40 kroków.. W bloku "powtórz" umieść dwa bloki z kategorii Ruch: "przesuń o 10 kroków" (wpisz na nim wartość 100) i "obróć w prawo o 15 stopni" (wpisz 90).. Plik zapisz pod nazwą koło w kwadracieJeżeli będziesz potrzebował do rysowania innego kwadratu, np. o boku 20 punktów, będziesz musiał zdefiniować nową procedurę pod nową nazwą: oto kwadrat20 powtórz 4 [ np 20 pw 90 ] już W ten sposób możesz zdefiniować także inne figury, np. koło czy trójkąt.Napisz polecenia w języku Logo, aby obliczyć dla a = 12, b = 15 i c = 10: pole kwadratu Pa o boku a, pole kwadratu Pb o boku b, pole kwadratu Pc o boku c, sumę S pól kwadratów Pa, Pb, Pc.. 2 Wykonaj jeszcze raz powyższe ćwiczenia korzystając z polecenia powtórz.Spróbuj zdefiniować sobie procedurę rysującą kwadrat o boku 100 punktów.. 17.W programie Logomocja napisz dla żółwia polecenie narysowania figur.. Kot się poruszy.. długości 100 punktów.. Sterując żółwiem, narysuj koło całe umieszczone w kwadracie.. Pokaż wyjaśnienie Przykładowy przepis‑algorytm w punktach: 1.Przyłóż pisak (aby być pewnym, że duszek będzie rysował)..

Wielkość boku małych kwadratów wynosi 70 kroków.

Ustal kolor pisaka na niebieski, a grubość na 3.. W programie Logomocja napisz procedurę rysowania kwadratu o boku 200 kroków, o niebieskim kolorze krawędzi i o grubości 2.. Wskazówka: Na rysunku strzałki wskazują, w którą stronę i o jaki kąt należy obracać żółwia.Z prostopadłości boków kwadratu wynika, że żółw przy zmianie kierunku rysowania musi obrócić się o 90° Chcąc narysować kwadrat np. o boku równym 100 (kroków żółwia) musimy wykonać ciąg czynności: W tabeli poniżej zestawiliśmy razem: czynności, jakie należy wykonać, odpowiadające im polecenia dla żółwia orazpowtórz 4[np 50 lw 90] to jest tak 1. żółw idzie do góry 50 kroków 2. obraca się 90 w lewo 3. idzie do przodu 50 4. znowu skręca aż powstaje kwadrat można też stawać azymut czy skieruj można jeszcze go kolorem wypełnić (mi zmieniło kolor lini) _____ Nowość!. Oto pierwszy sposób rysowania kwadratu o boku 100. np 100 pw 90 np 100 pw 90 np 100 pw 90 np 100 pw 90. już.. 2.3.Obróć w prawo o 90 stopni.. Użyj procedury kwadrat do zdefiniowania procedury rysowania trzech kwadratów tworzą-o boku 100..

Wykonaj rysunek kwadratu w Logomocji.

Tą samą procedurę można zapisać w znacznie szybszy sposób używając polecenia powtórz:LOGOMOCJA Napisz procedurę kwad :bok rysowania kwadratu ze środka figury tzn. żółw zaczyna rysowanie ze środka figury i do jej środka wraca.. prostokąt.1.. okrąg średnica okrąg 100 Żółw rysuje okrąg o podanej średnicy.. 2.2 Umiejętności: Uczeń potrafi: korzystać z okna .Napisz procedurę STRZAŁKI:n rysowania wielostrzałek o dowolnym stopniu złożoności :n. Po wywołaniu procedury STRZAŁKI z dowolną wartością parametru :n, nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 25, na ekranie powinien powstać rysunek wielostrzałki o złożoności :n. Szerokość rysowanej figury jest stała - niezależnie od .Plik zapisz pod nazwą wąż Rozwiązania z użyciem pętli i procedur będą ocenione wyżej Zadanie 5, str. 108 Napisz procedurę rysowania kwadratu o boku 200 pikseli i krawędzi 2 w kolorze niebieskim.. DOSTAŁAM Z TEGO JEDEN, A MUSZĘ TO POPRAWIĆ W PONIEDZIAŁEK.. Wywołaj tę procedurę .. Str. 139 Utwórz pomocniczy blok rysujący dowolny wielokąt (parametr liczby bloków) i program, w którym zmienną jest liczba boków, początkowo ustawiona na 0, której przypisz wartość odpowiedzi z pytania o długość boku.Ustal szerokość stopnia na 40 kroków, a wysokość na 30.. (4 pkt.). BARDZO PROSZĘ O POMOC, MAM TO NA PONIEDZIAŁEK!. np 100 pw 90 np 100 pw 90 np 100 pw 90 np 100 pw 90. już..

2.Powtórz 4 razy: Przesuń o 100 kroków.

Wykonaj te same obliczenia dla danych: a = 3, b = 4 i c = 5.Korzystając z procedury kwadrat, napisz procedurę rysowania czterech kwadratów tworzących duży kwadrat, takich jak na rysunku obok.. 4.Powtórz 4 razy: 4.1.Przesuń o 200 kroków.Free library of english study presentation.. Każdy z kolejnych kwadratów jest większy lub mniej-szy od poprzedniego o 40 kroków.. Tą samą procedurę można zapisać w znacznie szybszy sposób.Jeśli lubisz bawić się klockami Lego lub sklejać różne modele (np. samolotu lub samochodu), to wraz z klockami lub elementami modelu do sklejania znajdziesz instrukcję, opisującą krok po kroku, które klocki (elementy) i w jakiej kolejności należy składać (sklejać), aby otrzymać określony model.Przykładowy przepis-algorytm (pierwszy) - rysowanie krzyża w środku i zewnętrznego kwadratu: 1.Przyłóż pisak.. Wskazówka: Zmienna n wyznacza liczbę powtórzeń w pętli.. Z listy rozwijalnej bloczku zagraj bębenkiem (Rys. 4) możesz wybrad wiele ciekawych dźwięków.Procedura kwadrat za pomocą różnych poleceń.. Piszemy program z zastosowaniem pętli w pętli (temat 4.). Napisz program w języku Scratch według własnego pomysłu, w którym zastosujesz pętlę w pętli.. ZADANIE 3.. 3.Zapisz w punktach krok po kroku przepis na rysowanie kwadratu (o długości boku równej 100) przez duszka.. Rozwiązania.. ZADANIE 3.LOGOMOCJA - sprawdzian wiadomo ści 1.. 2.Powtórz 4 razy: 2.1.Przesuń o 100 kroków.. Napisz procedurę rysowania rombu o boku 200 kroków, kącie ostrym 40 O, kącie rozwartym 140 o i o fioletowym kolorze krawędzi.. Kliknij na bloczek.. Przeczytaj informacje w punkcie 3 i 4 w podręczniku - przejdź do podręcznika.. Za blokiem "powtórz 4 razy" umieść blok "podnieś pisak" z kategorii Pisak, aby duszek przestał rysować po scenie.. Zadanie 15.Zapisz procedurę w bloku z parametrem i utwórz program z zapytaniem o długość boku.. Środek koła jest w miejscu, w którym stoi żółw.1 Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Logomocja tworzenie procedur 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: nazwać elementy składowe procedury; wymienić polecenia służące do malowania wnętrza figur; wymienić kolejne kroki tworzenia procedury; wymienić polecenia wchodzące w skład procedury rysowania wielokąta foremnego.. Środek okręgu jest w miejscu, w którym stoi żółw.. Obróć w prawo o 90 stopni.rysunku.. Zapisz program w pliku pod nazwą .. Zadanie 4.. Wskazówka: Na rysunku strzałki wskazują, w którą stronę i o jaki kąt należy obracać żółwia.16.. 2.2.Logomocja, kurs dla zielonych.. 3.Zmień pozycję o 100 kroków w lewo i 100 kroków do góry.. Wrysuj w kwadrat czerwony okrąg.. Jakie figury i o jakich rozmiarach powstan ą w wyniku wykonania polece ń: a) powtórz 8 [np 150 pw 45] b) powtórz 5 [kwadrat 60 skok 0 60] figur ę z przykładu "b" narysuj..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt