Jaki krajobraz występuje na wyżynie krakowsko-częstochowskiej

Pobierz

Położenie Wyżyna Krawowsko - Częstochowska rozciąga się ponad 100 km łukiem, pomiedzy Krakowem a Częstochową.. Zaznacz właściwe odpowiedzi.Jura Krakowsko-Częstochowska jest niezwykła.. wywierzysko ponor ryc. 9.4 Schematyczny przekrój przez obszar krasowy ryc. 9.2 Krasowe formy skalne na Wyżynie Krakowsko--Częstochowskiej: słynna Maczuga Herkulesa (A) i Brama Bolechowicka (B)1) jaki krajobraz występuje w tartach ?. Pod ziemią znajdują się też liczne jaskinie, z których większość nie została dokładnie poznana i zbadana.1.obszar, którego wysokości bezwzględne przekraczają 300 metrów n.p.m. Na mapie hipsometrycznej wyżyny wyróżnione są barwami żółtymi 2.Krajobraz na Wyżynie Śląskiej : silne przekształcenie krajobrazu naturalnego, charakterystyczne budowle i urządzenia przemysłowe, dymiące kominy, zanieczyszczenie powietrza oraz wód i gleb.. Skały wapienne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej powstały w jurze późnej.Stopniowo ulegając erozji, wytworzyły jaskinie, jako jedną z form krasu.Szczególnie dużo jaskiń znajduje się w okolicach Ojcowa.. Pierwsze ślady człowieka pierwotnego na obszarze Polski spotkano w jaskiniach.Działalność antropogeniczna na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej W przeciwieństwie do Wyżyny Śląskiej, działalność antropogeniczna nie odcisnęła aż tak dużego piętna na Jurze.. Dzięki korzystnej rzeźbie terenu obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej był dogodnym miejscem budowy warowni obronnych..

Formy krasowe.Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej występuje typowa rzeźba krasowa.

Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Wymień 3 przykłady upraw charakterystycznych dla Wyżyny Lubelskiej., Wymień jakie krajobrazy naturalne możemy znaleźć w Polsce., Jakie są piętra roślinności w Tatrach?, Wymień 6 pasów rzeźby terenu w Polsce., Jakie są cechy krajobrazu Wyżyny Śląskiej?, Jaką skałę spotkasz na Wyżynie Lubelskiej?, Co buduje wyżynę Krakowsko - Częstochowską?, .. Skały Rzędkowickie to jedna z najbardziej charakterystycznych grup skalnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ciesząca się popularnością zarówno wśród przemierzających jurajskie szlaki turystów pieszych, jak i zdobywających skały wspinaczy.. a) kryształowych b) wapiennych c) granitowych d) diamentowych 3) najciekawsze zabytki na wyżynie śląskiej tworzą : a) zabytki b) szlak orlich gniazd c) szlak zabytków techniki d) zamki śląskie .Cechy charakterystyczne krain Polski: WYŻYNA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA.. Szerokość waha się od kilku kilometrów na północy do blisko 40 km w częśi południowej, średnio wynosi około 200 km.. Obejmuje ona obszar w przybliżeniu 2615 km .Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to bez wątpienia niesamowicie ciekawa i malownicza kraina o urozmaiconym krajobrazie z charakterystycznymi białymi ostańcami..

Wybudowano wiele zamków i strażnic, tzw. Orlich Gniazd:Na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się Ojcowski park narodowy.

Ten fakt stawia ten rejon - obok Tatr i Pienin - w rzędzie najbardziej florystycznie wartościowych obszarów Polski.Dział programu: Krajobrazy wyżyn Temat: Dlaczego Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest krainą .krajobraz wyżynny węglanowy - powstał na bazie skał podlegających procesom krasowym, tj. wapieni, dolomitów, margli, gipsów; występuje przede wszystkim na Wyżynie Krakowsko‑Częstochowskiej, a ponadto na mniejszych obszarach Wyżyny Śląskiej, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Lubelskiej (więcej na sąsiednim Polesiu);Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej - jedno z największych skupisk jaskiń w Polsce.. Szerokość waha się od kilku kilometrów na północy do blisko 40km w części południowej (na wysokości Zabierzowa), średnio wynosi około 20km.. Opinie naszych użytkowników.. a) wysokogórski b) rolniczy c) budowniczy d) miejski 2) z jakich skał jest zbudowana wyżyna Krakowsko częstochowska ?. Do głównych form krasu powierzchniowego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej zaliczamy:Wyżyna Krakowsko-Częstochowska -ukształtowanie terenu Największe nagromadzenie jaskiń występuje na obszarze leżącym na południowy wschód od Częstochowy.. Wyżyna Krakowsko - Częstochowska rozciąga się ponad 100 km łukiem, pomiędzy Krakowem a Częstochową.. Cenne walory przyrodnicze wspaniale uzupełnione są przez ciekawe zabytki architektury.Krajobraz wyżyn - ćwiczenia dla uczniów z zakresu geografii..

Nie jest ona jednak typową pustynią , ponieważ występuje tam roślinność (w ostatnich latach coraz bujniejsza).Co to jest krasowienie?

Szerokoś waha się od kilku kilometrów na północy do blisko 40 km w częśi południowej, średnio wynosi około 200km.. Całość zachwyca skałami t.j.. Ten typ rzeźby charakteryzuje się występowaniem wielu krasowych form rzeźby.. Obejmuje ona obszar w przybliżeniu 2615km2, a około 246,5 tyś ha jest objęte .Skały Rzędkowickie.. 3.Krakowsko - Częstohowska - jest ona zbudowana ze skał wapiennych powsatłych w okresie jury.We współczesnym krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej domi- nują równinne, pofałdowane tereny wierzchowiny, zrównane na wysokości 350—450 m n.p.m., urozmaicone wznoszącymi się wyżej wzgórzami wapien-czeniu z białymi lub jasnoszarymi skałami wapiennymi składa się na ma-lowniczy, wyżynny krajobraz krasowy (ryc. 9.5).. krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 2008-06-06 00:08:38 uzupełnij następujące zdania : Wyżyna Krakowsko -Częstochowska zwana jest inaczej.. Na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej występuje krajobraz .. 2010-12-07 14:35:05Ze względu na piękno krajobrazu wyżyna jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce.. Poza pozyskiwaniem niektórych surowców, jednak nie na taką skalę jak na Śląsku, krajobraz jest w wielu miejscach zbliżony do naturalnego lub .Jura Krakowsko‑Częstochowska jest również atrakcyjna dla amatorów wspinaczki skałkowej z uwagi na znaczne wysokości względne wielu form skalnych..

Obejmuje ona obszar w przybliżeniu 2615 km kwadratowych, a około 246,5 tys. ha jest objęte ochroną krajobrazu.Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w pobliżu Olkusza znajduje się Pustynia Błędowska.

Teren ten był wówczas objęty ciepłym morzem zamieszkanym przez organizmy zbudowane w dużej części w węglanu wapnia.Położenie.. Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałe pomysły i ciekawe materiały z których korzystam już od jakiegoś czasu w pracy z dziećmi.Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Wyjaśnij, dlaczego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej występuje krajobraz krasowy.".. Wśród największych (najdłuższych lub najgłębszych) lub najważniejszych z puntu widzenia turystycznego jaskiń należą wymienić: Jaskinia Wierna -1027 m długościWystępuje głównie na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej oraz na małych fragmentach Wyżyny Śląskiej, Wyżyny Lubelskiej i Niecki Nidziańskiej; powstaje na skałach które ulegają procesom krasowym (wapienie, dolomity, margle i gipsy).Wyżyna Krakowsko - Częstochowska rozciąga się ponad 100km łukiem, pomiędzy Krakowem i Częstochową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt