Księga powtórzonego prawa rozdział 28

Pobierz

Księga Powtórzonego Prawa 28 Błogosławieństwo za wierność Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana , Boga swego , wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia , które ja ci dziś daję , wywyższy cię Pan , Bóg twój , ponad wszystkie narody ziemi .Księga Powtórzonego Prawa || Rozdział 28 - YouTube.Nov 11, 202128 PAN uderzy cię też obłędem, ślepotą i otępieniem serca.. 1 Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi.. W księdze tej .. (1) Jeżeli w ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, znajdzie się zabitego, leżącego na polu, a nie wiadomo, kto go zabił, (2) To twoi starsi i sędziowie wyjdą i odmierzą odległość między okolicznymi miastami a tym zabitym.Księga Powtórzonego Prawa zajmuje szczególne miejsce w natchnionej Bożej Księdze.. Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego.. Biblia Przekład Toruński: 1 List Piotra 5,7Księga Powtórzonego Prawa.. Rady w nich zawarte przydadzą się i nam, ponieważ również obecnie okazywanie Jehowie wyłącznego oddania stanowi nie lada wyzwanie ( Hebrajczyków 4:12 ).Stary Testament - Księga Powtórzonego Prawa.. 27 Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, które ja wam dzisiaj daję - 28 przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie.Księga Powtórzonego Prawa - Rozdział 28..

00:21:34 Sposób wracamy do 5 Mojżeszowej otwórzcie 28 rozdział.

2 Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego.. 5Mojż1,1.Rozdział.. 28 Przykaż Jozuemu, umocnij go i potwierdź; on bowiem pójdzie przed tym ludem i podzieli im ziemię, którą oglądasz.. 4 gdy przejdziecie jordan, postawicie te kamienie, …"Zaś jeśli ci uczyni jakąś niesprawiedliwość, lub jest coś winien, policz to mnie.". # 28:28 Serce oznacza umysł.. Powtórzonego jest piątym księgi Starego Testamentu w Biblii.. 00:21:44 I przeczytajmy, wiesz 69.. 29 I rzekłem wam: Nie drżyjcie, nie lękajcie się ich.28 Niechaj cię skarze Pan odejściem od rozumu, i ślepotą, i szaleństwem.. 3 Będziesz .Sep 28, 202128 Gdzież pójdziemy?. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie.. 00:21:24 Jednak w tej 5 księdze mojżeszowej pojawia się też wiele nowych elementów prawa, a inne zostają poszerzone lub przedstawione w nowy.. Rozdział 1.. Zawiera między innymi przepisy prawa, które Bóg podyktował Mojżeszowi na górze Horeb (tzw. kodeks deuteronomiczny), poprzedzone Dekalogiem.. 3 wypiszesz wszystkie słowa tego prawa po przejściu, aby wkroczyć do ziemi, którą wam daje pan, bóg twój- ziemi opływającej w mleko i miód- jak wam przyrzekł pan, bóg ojców waszych.. 00:21:49 28 .11 26 Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo..

← Pwt 21 Pwt 23 → Odsłuchaj Zobacz rozdziałTą księgę na język grecki.

Nasi bracia napełnili nam serce strachem, mówiąc: Lud to jest liczniejszy i wyższy wzrostem od nas, miasta ogromne, obwarowane aż do nieba.. Świadczy o tym ustęp: "Tymi słowami przemawiał Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni, w Araba naprzeciw Suf, pomiędzy Paran, Fotel, Laban, Chaserot i Di-Zahab.". Rozdział 28.. "Przerzućcie na Niego wszelką waszą troskę, gdyż On troszczy się o was.". Nowa Biblia Gdańska: List do Filemona 1,18King James Version - Księga Powtórzonego Prawa 28,27 Tłumaczenie Biblia Brzeska Biblia Gdańska Biblia Tysiąclecia Biblia Warszawska Biblia Jakuba Wujka Nowa Biblia Gdańska Biblia Przekład Toruński Uwspółcześniona Biblia Gdańska American Standard Version Clementine Vulgate King James Version Septuaginta LXX Textus Receptus NT Young's .22 28 Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę - dziewicę niezaślubioną - pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, 29 odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną..

Jak wskazuje jej nazwa, jest właśnie powtórzeniem oznajmionego w poprzednich księgach prawa.

1 Teć są słowa, które mówił Mojżesz do wszystkiego Izraela przed Jordanem na puszczy, na równinie przeciw morzu czerwonemu, między Faran, i między Tofel, i Laban, i Haserot, i Dyzahab.. Cały rozdział 28 poświęcony jest wyliczaniu błogosławieństw i przekleństw przewidzianych za uczynki .Księga Powtórzonego Prawa [ Pwt] ( hebr.. 1 Jeźli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, strzegąc i .. 1 Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu PANA, swego Boga, by przestrzegać i wypełniać wszystkie jego przykazania, .. 61 Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest napisana w księdze tego prawa, PAN sprowadzi na ciebie, aż cię wytępi.Księga Powtórzonego Prawa Słowa (tytuł hebrajski) Informacje ogólne.. Jej nazwa, czyli "powtórzone prawo", opiera się na formie książki stylistycznych: szereg wypowiedzi, w których prawa pierwotnie podany na górze Synaj jest powtarzane przez Mojżesza do następnej generacji.Podkreśla, że Jehowie należy się wyłączne oddanie i że nie mogą postępować tak jak sąsiednie narody.. 29 Będziesz chodził po omacku w południe, jak po omacku chodzi niewidomy, którego spowija mrok — i nie powiedzie ci się na żadnej z twoich dróg..

Od 1 października 2020 czytamy Pismo Święte, codziennie 1 rozdział życiodajnego SŁOWA BOGA.

Zrezygnuj {{#items}} {{/items}} Powtórzonego 28.. Przemówienia te stanowią główną część Księgi Powtórzonego Prawa.. Oni nazwali ją księgą 2 prawa tak naprawdę, a później w naszym języku zmienili to na powtórzonego prawa, gdyż nie jest to jakieś 2 prawo, ale jest to w dużej części powtórzone prawo.. Prawo odpuszczenia roku siódmego, którym obyczajem .Przeczytajmy razem całe Pismo Święte!. Wykorzystano Najnowszy przekład Pisma Świętego z komentarzem opracowany przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła (Edycja Świętego Pawła).. Owszem, będziesz raczej ciągle uciskany i łupiony, a wybawić cię nie będzie miał kto.Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi.. Rozdział XV..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt