Na schemacie przedstawiono budowę ucha człowieka

Pobierz

Wyjaśnij, w jaki sposób powstaje wrażenie słuchowe.. Zadanie 4.. B. jelito grube.. Uchodzą do niego: żyła główna górna (łac. vena cava superior) - zasadniczo zbiera krew z .Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.. B. jelito grube b).Życzymy powodzenia!. a) Połącz w pary nazwy elementów ucha z nazwami ich funkcji.Na poniższym schemacie przedstawiono w uproszczeniu budowę skóry człowieka.. w uchu zewnętrznym w uchu środkowym w uchu wewnętrznym b) Podaj, jaką funkcję pełnią komórki rzęsate w odbieraniu informacji ze środowiska zewnętrznego.. a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.. Wykorzystaj schemat budowy ucha ludzkiego M. Komorniczak do analizy budowy ucha.. ODP: B - jelito grube b) Wymień dwie funkcje tego odcinka.. (3 pkt) 2016 czerwiec sr Wróć do listy Na schemacie przedstawiono budowę struktur występujących w uchu człowieka.. a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokar-mowego, w którym wystę-pują bakterie symbiotycz-ne.. Wchłanianie wody i soli mineralnych 2.. B. jelito .Zadanie 85.. Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha człowieka.. Przedsionek prawy (łac. atrium dextrum) - zbiera krew z całego organizmu oprócz płuc.. Widoczne są erytrocyty dawcy zaglutynowane przez aglutyniny biorcy.. Na podstawie: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, pod red. J. Górskiego, Warszawa 2002. a) Zaznacz, w której części ucha występują przedstawione struktury..

Na schemacie przedstawiono budowę ucha człowieka.

a)Wpisz w wykropkowane miejsca nazwy wskazanych elementów budowy ucha.. A. Villee, Biologia, PWR i L, Warszawa 1990 Wybierz ze schematu dwa elementy budowy skóry, które bior udziaą ł w termoregulacji organizmu.. Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.. a) Wskaż i podpisz na schemacie: błonę bębenkową, ślimak, trąbkę Eustachiusza.. (1 pkt)Na schemacie przedstawiono budowę nerki człowieka (przekrój podłużny), strzałkami oznaczono kierunek ruchu p łynów (krwi i moczu).Przykładowy zestaw zadań z biologii Poziom rozszerzony 3 Zadanie 3.. 1.Budowa ogólna.. 2 W przypadku przedstawionym na schemacie A zastosowano soczewkę skupiającą po to.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.. (0-1)Opisz budowę i funkcję elementów ucha zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego.. a) Podaj literęi nazwęodcinka przewodu pokarmowego, w którym występująbakterie symbiotyczne.. Zadanie 2.Zadanie 1.. Rozwiązanie a) (0-1) Schemat punktowania2015 zbiór CKE Wróć do listy Na schemacie przedstawiono budowę ucha człowieka..

Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha człowieka.

Wykaż związek budowy ucha z pełnionymi przez nie funkcjami;.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono obraz krwi w organizmie biorcy po transfuzji.. (5 pkt.). A. płuco B. prącie Formowanie kału i przesuwanie go w kierunku odbytnicyproces dyfuzji gazów pomiędzy krwią a pęcherzykiem.. w uchu zewnętrznym w uchu środkowym w uchu wewnętrznym b) Podaj, jaką funkcję pełnią komórki rzęsate w odbieraniu informacji ze środowiska zewnętrznego.. Serce człowieka jest narządem czterojamowym, składa się z 2 przedsionków i 2 komór.. b) W poniższym opisie funkcjonowania ucha człowieka, znajdź i podkreśl dwa błędne sformułowania oraz dokonaj korekty każdego z nich.Zadanie 1.. Zapoznaj się z materiałem dodatkowym "Budowa ucha i funkcje - schemat".. Przedstaw działanie każdego z nich w reakcji na wysoką temperaturę otoczenia.Na schemacie przedstawiono efekt nieprawidłowego przetoczenia pełnej krwi.. aby promienie świetlne nie skupiały się za siatkówką oka.. (2 pkt) Narysuj w układzie współrzędnych wykres liniowy, ilustrujący szybkość przewodzenia impulsów nerwowych przez włókna rdzenne w zależności od ich średnicy.. a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.. Dawca:Grupa B Biorca: Grupa A Zadanie 14.. Na podstawie powyższych informacji podaj grupę krwi dawcy oraz biorcy..

(3 pkt) Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha człowieka.

b) Wymień dwie funkcje tego odcinka.. Zadanie 56. a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.. Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha człowieka .Na rysunku przedstawiono budowę czaszki człowieka.. (SP09) Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób budowę serca człowieka.. Formowanie kału i przesuwanie go w kierunku odbytnicy.. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 50 punktów Wypełnia zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO 2 Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy Zadanie 1. b) Wymieńdwie funkcje tego odcinka.. R y a r o sł a a R y Mar i D r a 3 glikogen Zadanie 8.. Zadanie 14.1. Podaj, które z elementów budowy ucha wskazanych na schemacie znajdują się w uchu środkowym oraz określ rolę trąbki słuchowej w funkcjonowaniu ucha.Na schemacie przedstawiono budowę struktur występujących w uchu człowieka.. (1 pkt) Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji wydzielania wewnętrznego koryNa rysunku przedstawiono narząd występujący na brzegach dzwonu meduz parzydełkowców (w liczbie 4-16).. a) Podaj nazwę struktury w sercu człowieka oznaczonej na schemacie literą A. b) Przedstaw sposób, w jaki struktura A umożliwia sprawny transport krwi przez serce.Zadanie 1..

(3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.

(3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.. A. w uchu zewnętrznym B. w uchu środkowym C. w uchu wewnętrznymUcho wewnętrzne składa się z - 3 kanały pólkoliste - zbudowane z 3 rurkowatych przewodów ustawionych w stosunku do siebie prostopadle w różnych płaszczyznach; są właściwym narządem równowagi - ślimak- skręcony kanał zawierający endolimfę; znajduje się w nim narząd Cortiego - właściwy narząd słuchu; na skutek drgania fal dźwiękowych endolimfa jest pobudzanaZadanie 14.. Zadanie 19.. Na podstawie: C. Dawca ma grupę krwi B.Na poniższym schemacie przedstawiono fragment komórki, której budowa jest związana z funkcją pełnioną przez pewien narząd w organizmie człowieka.. ODP: resorbcja wody, elektrolitów i soli mine-ralnych, bakterie symbio-tyczne produkują witami-Zadanie 1. a) Podaj funkcję, jaką pełni ten narząd u meduzy parzydełkowca.. Przewód słuchowy Ucho zewnętrzne Ucho środkowe Ucho wewnętrzne b. Podaj nazwę elementu budowy ucha pełniącego podaną funkcję: 1.Na rysunku przedstawiono budowę ucha człowieka.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.Na schemacie przedstawiono budowę ucha człowieka.. Na podstawie: K. Grykiel, G. Halastra-Petryna, E. Mazurek, B. Potulska-Klein, Tablice biologiczne, Gdańsk 2007, s. 172. a) Zaznacz, w której części ucha występują przedstawione struktury.. Trąbka słuchowa 4.. Rozwiązanie: a) (0-1) Schemat punktowaniaZadanie 1.. Osobny artykuł: Prawy przedsionek serca.. (źródło: eSzkola.pl) Typ materiału: Tekstę Egzamin maturalny z biologii Poziom podstawowy 2 Zadanie 1.. Zadanie 4.. Na schemacie przedstawiono budowę ucha człowieka.. a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.. Sama małżowina uszna jest natomiast zbudowana z chrząstki otoczonej ochrzęstną, tkanki podskórnej oraz skóry.Zadanie 22. a) Zaznacz, w której części ucha występują przedstawione struktury.. Wymienione poniżej elementy budowy przyporządkuj do części ucha, w której występują.. Na podst.: K. Grykiel, G. Halastra-Petryna, E. Mazurek, B. Potulska-Klein, Tablice biologiczne, Gdańsk 2007, s. 172. a) Podaj, które z elementów budowy ucha wskazanych na schemacie znajdują się w uchu środkowym oraz określ rolę trąbki słuchowej w funkcjonowaniu ucha.Budowa i funkcje ucha wewnętrznego Budowa i funkcje ucha zewnętrznego Ucho zewnętrzne zbudowane jest z małżowiny usznej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego, oddzielonego od ucha środkowego za pomocą błony bębenkowej.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.. Spośród kości czaszki widocznych na rysunku tylko jedna zachowuje odrębność i ruchomość.. Przeanalizuj rysunek, a następnie wykonaj polecenia.. Zaznacz wśród A-D narząd człowieka, w skład którego wchodzi przedstawiony na schemacie fragment komórki i w oparciu o powyższy schemat uzasadnij wybór.. b) Podaj nazwętego elementu budowy ucha, któryjest odpowiedzialny za odbieranie informacji o położeniu ciała.. Strzemiączko 3. a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.. Na podstawie: K. Grykiel, G. Halastra-Petryna, E. Mazurek, B. Potulska-Klein, Tablice biologiczne, Gdańsk 2007, s. 172. a) Podaj, które z elementów budowy ucha wskazanych na schemacie znajdują się w uchu środkowym oraz określ rolę trąbki słuchowej w funkcjonowaniu ucha..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt