Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij każdą lukę 1 4 jednym wyrazem

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. (4 pkt) Przeczytaj tekst.. Następnie ułóż dwa .. 2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. 2009-10-03 18:48:34Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uwaga!. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodn… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Zadanie 1.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Uzupełnij każdą lukę (1-4), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst..

2011-11-13 17:36:48Uzupełnij każdą lukę (1-4), Słowotwórstwo.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.3 Uzupełnij opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we .Zadanie 5 Przeczytaj tekst.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższe zdania.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz .. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę 1-5 jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj tekst.. W każdą lukę można wpisać od 2 do 4 wyrazów .Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.Uzupełnij zdania 1-4.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. I think someone followed us here.Pomoc w zadaniach z historii.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskimZadanie: przeczytaj tekst źródłowy ze str 68 podręcznika, a następnie wykonaj polecenia Zamknij W ramach .1 Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.)

jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna .Przeczytaj pary zdań 1-5. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustracji.. Jeden wyraz podano dodatkowo - nie pasuje do żadnej luki.. Zadanie 3.1.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

W każdą lukę można wpisaćUzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby .. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we .Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). 5 Przeczytaj pary zdań.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz .. This photograph was taken in Hollywood.Przeczytaj pary zdań i uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. (5 pkt.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. 10 Przeczytaj tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt