Porównanie właściwości alkanów alkenów i alkinów karta pracy

Pobierz

Hybrydyzacja atomów węgla związanych potrójnie jest typu sp.. • CH 4 • C 2 H 4 • C 2 H 2 • C 3 H 6 • C 5 H 12 • C 4 H 10 • C 6 H 10 • C 3 H 4 • C 8 H 16_____imię i nazwisko_____ _____klasa dataPorównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów Narysuj schemat doświadczenia chemicznego 1 .. Difluorowcoalkany + cynk 4.. Dziękuję za Twoją pilną pracęWłaściwości fizyczne mają podobne do odpowiednich alkanów i alkenów (pierwsze człony szeregu homologicznego — gazy, do ok. 18 atomów węgla w cząsteczce — ciecze).. Własności fizyczne.. W szkole głównie uczymy się 10 kolejnych alkanów: metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan.•karta pracy: "Szereg homologiczny alkanów, alkenów i alkinów" • karta pracy: "Porównanie właściwości węglowodorów".. Materiały do zajeć: 9.. Liczba atomów węgla we wszystkich trzech klasach jest taka sama, różnica jest obserwowana tylko w liczbie wodoru, która może się oddzielić lub połączyć.Aby dowiedzieć się więcej o właściwościach metanu obejrzyj film na kanale Projekty - Informatyka+WLF z eksperymentem spalania metanu w bańce mydlanej.. Dekarboksylacja soli kwasów karboksylowych 4.. Alkany są związkami bezbarwnymi, o małej gęstości, nie rozpuszczają się w wodzie.. Alkiny są bardziej reaktywne od alkenów.Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów 10..

Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

Otrzymywanie METANU REAKCJE CHARAKTERYSTYCZNE 1.. OTRZYMYWANIE 1.. Eliminacja cząsteczek HX 3.. - opisuje, na podaje zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów na podstawie nazw alkanów.To jest taka grupa związków, które są z jednej "rodziny", mają podobne właściwości i budowę, a różnią się tylko liczbą węgli i wodorów (w przypadku alkanów).. Redukcja alkinów .karta pracy, karta pracy 1, karta pracy 2, karta pracy 3, karta pracy 4, karta pracy 5, karta pracy 6, karta pracy 7. właściwości chemiczne 2.. Szereg homologiczny alkoholiPodręcznik strona 131-133 oraz link do karty pracy PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ALKANÓW, ALKENÓW I ALKINÓW Karta pracy: w zadaniu 1 i 2 zastanów się w przypadku,którego węglowodoru następuje odbarwienie roztworu wody bromowej..

Temat; Porównanie właściwości alkanów,alkenów i alkinów.

Niższe.. Author: kozmo barskel .nazwy alkenów są utworzone analogicznie jak dla alkanów, z ta różnicą, że następuje zmiana się końcówki -an na -en.. Witam Przesyłam materiał ćwiczeniowy z historii i wiedzy o społeczeństwie do pracy zdalnej w 8 kl. od 27.03.2020 do 10.04.2020 WOS Tematyka na 2 h lekcyjne (27.03.2020, 01.04.2020) Premierzy Polski po 1989 r. Termin 03.04.2020Ogólny wzór alkenów, alkinów, alkanów obejmuje tylko dwa typy atomów.. Badanie zachowan ia metanu wobec wody bromowej i roztworu manganianu(VII) potasu .30.. Rekcja charakterystyczna pozwalająca odróżnid węglowodory nasycone od nienasyconych.. Sole.Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów Uzupełnij kartę pracy na ocenę - materiały znajdziecie w podręczniku i podanych linkach Narysuj schemat doświadczenia chemicznego 1.. Podręcznik str. 133 zad od 1-3. zapisujemy wszystko w zeszycie.Właściwości fizyczne alkenów oraz alkinów są podobne do właściwości fizycznych alkanów.. Typ materiału: Materiał multimedialny.. Należą do nich pierwiastki węgla i wodoru.. Powtórzenie wiadomości o węglowodorach - rozwiązywanie zadań .. Rozwiń (3) 131.. Właściwości alkenów i alkinów - nierozpuszczalne w wodzie - stan skupienia, lotność i temperatura zmieniają się wraz z wydłużeniem się łańcucha węglowego - łatwo palne - ulegają reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego - są reaktywne chemicznie i ulegają reakcją przyłączeniaW cząsteczkach alkenów występuje jedno wiązanie podwójne między atomami węgla, a w cząsteczkach alkinów − jedno wiązanie potrójne.Uzupełnij tabelę podanymi wzorami sumarycznymi..

Scenariusz "Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów" − karta pracy 85 kB.

Alkany zawierające w cząsteczce od 1 do 4 atomów węgla w cząsteczce to gazy.Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Zapisywanie odpowiednich równań reakcji chemicznych.. Temperatury wrzenia Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Ostatnie zadanie- 5 dla chętnych.. Poznam właściwości fizyczne i chemiczne węglowodorów nienasyconych.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ proszę o pomoc karta pracy porównanie właściwości alkanów alkenów i alkinów klasa 8 proszę o zrobienie za…Temat w podręczniku znajduje się na str. Uzupełnij obserwacje i wniosek z doświadczenia chemicznego przedstawionego na schemacie, wpisując .. Zmieniają się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w łańcuchu.. Substytucja rodnikowa.. Między atomami węgla w cząsteczkach alkanów występują jedynie wiązania pojedyncze.. Reakcja Wurtza 3.. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.Właściwości FIZYCZNE alkanów - wraz z długością łańcucha gęstość alkanów wzrasta - alkany są nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach horganicznych - C1-4: gazy; C5-15: ciecze; C15+ ciała stałe - lżejsze od powietrza - im większa temperatura tym łatwość zapłonu maleje - wraz ze wzrostem łańcucha węglowodorów lotność alkanów spada Właściwości CHEMICZNE alkanów - wszystkie alkany ulegają spalaniu: całkowitego, niecałkowitego .Alkiny: budowa cząsteczki,..

Seria:Temat : Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

9 / 1 właściwości chemiczne.. Zapoznaj się z materiałem lekcji zawartym w podręczniku str. 131- 132 Obejrzyj materiał z e-podręcznikaPorównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Tematy powiązane z tym rozdziałem: Charakterystyka alkanów; Właściwości chemiczne alkenów na przykładzie etenu; Właściwości chemiczne alkinów na przykładzie etynu; Pochodne węglowodorów.. Odwodnienie alkoholi 2.. Cel: Pokazanie różnic i podobieostw węglowodorów nasyconych i nienasyconych.. Badanie zachowania metanu wobec wody bromowej i roztworu manganianu(VII) potasu.. Alkeny i alkiny są reaktywne chemicznie, palne, ulegają reakcjom addycji.. Opublikowano: 03 grudzień 2020.. 1) Przeczytać temat w podręczniku na stronach 174-175.. Alkany tworzą szereg homologiczny (grupa związków, w której każdy następny .Karta pracy 1.. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów Wzór strukturalny: Nazwa systematyczna: _____ __ woda bromowa H c c H c H H c c H c c c H c c H .. Potrzebne informacje znajdziesz również na:.. Redukcja chlorowcopochodnych węglowodorów 5.. Badanie zachowan ia metanu wobec wody bromowej i roztworu manganianu(VII) potasu .Addycja wodoru do alkenów/alkinów 2.. Grupa A _____ _____ imię i nazwiskoALKANY (PARAFINY) Alkany są to nasycone węglowodory acykliczne (związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają wzór ogólny: C n H 2n+2 (n - oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru).. Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.. nazwy alkinów również wywodzą się od alkanów, w tym przypadku końcówka -an zostaje zmieniona na -in albo -yn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt