Wzór pisma o uzupełnienie dokumentów
  • Pomoce
  • 28 czerwca 2022 20:04

Zarządzenie o zwrocie pozwu jest zaskarżalne zgodnie z art. 394 § 1 pkt 1 KPC.. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, który nakłada na zamawiającego wskazane obowiązki, od których Zamawiający nie może się uchylić".. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła - z dniem 1 czerwca 2017 r. szereg istotnych zmian w procedurze .Instrukcję uzupełnienia pisma; Przykładowo uzupełniony wzór; Szukaj dokumentów: .. Up…

Regulamin | Kontakt